Ένα χρόνο μετά την ανακοίνωση του φιλόδοξου project της Volvo, με στόχο τη δημιουργία μιας διαδραστικής βάσης δεδομένων για την κατάσταση του οδικού δικτύου την οποία θα τροφοδοτούν συνεχώς, με στοιχεία σε πραγματικό χρόνο, τα «ίδια» τα αυτοκίνητα, οι Σουηδοί περνούν στο επόμενο βήμα, ξεκινώντας δοκιμές με ένα στόλο που θα φτάσει τα 1.000 αυτοκίνητα.

Το πιλοτικό πρόγραμμα που πραγματοποιείται σε συνεργασία με τις σουηδικές και τις νορβηγικές αρχές, έχει ως στόχο μέσω car-to-car επικοινωνίας και ενός cloud της Volvo όπου θα αποθηκεύονται τα δεδομένα που θα προέρχονται από τα αυτοκίνητα να δώσει τη δυνατότητα στους χρήστες του οδικού δικτύου να μοιράζονται πληροφορίες σχετικά με την ολισθηρότητα των δρόμων –λόγω παρουσίας πάγου.

Ο απώτερος σκοπός είναι φυσικά περισσότερη ασφάλεια στην οδήγηση, ενώ όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν η συγκεκριμένη τεχνολογία αναμένεται να είναι διαθέσιμη στα αυτοκίνητα σε διάστημα πενταετίας.

«Όσο περισσότερες είναι οι πληροφορίες που μπορούν να κοινοποιηθούν για ένα δρόμο, τόσο λιγότερες είναι και εκπλήξεις. Και οι εκπλήξεις είναι αυτό που κυρίως, θες να αποφύγεις όταν οδηγείς», σημειώνει χαρακτηριστικά ο Erik Israelsson επικεφαλής του προγράμματος και στέλεχος της Volvo επιφορτισμένο με τον τομέα εξέλιξης έξυπνων συστημάτων μετακίνησης.

«Με αυτά τα δεδομένα εξελίξαμε ένα σήμα ειδοποίησης για την ολισθηρότητα του δρόμου το οποίο προειδοποιεί τον οδηγό για τμήματα του δρόμου με πάγο, καθιστώντας παράλληλα πιο αποτελεσματική τη διαδικασία χειμερινής συντήρησης των δρόμων πιο άμεση και αποδοτική. Παράλληλα με το σήμα ειδοποίησης για τον πάγο, εξελίξαμε και ένα άλλο σήμα που αναλαμβάνει να ειδοποιήσει τον οδηγό για το κατά πόσο τα άλλα αυτοκίνητα που βρίσκονται στην περιοχή έχουν ενεργοποιημένα τα φώτα ομίχλης. Με αυτά τα δύο πρώτα στοιχεία που έχουμε δημιουργήσει έχουμε την κατάλληλη πλατφόρμα προκειμένου να προσθέσουμε πολλά ακόμα στοιχεία ασφαλείας. Αυτά είναι μόνο η αρχή», εξηγεί ο ίδιος.

Με δεδομένη την παρουσία της απαιτούμενης τεχνολογίας το επόμενο βήμα του project είναι η εφαρμογή του σε πραγματικές συνθήκες με τη συνδρομή του στόλου της Volvo αλλά και της βάσης δεδομένων τους, ενώ σταδιακά, ο ζωτικός χώρος των δοκιμών θα περιλάβει τις πόλεις του Gothenburg αλλά και του Oslo, προς όφελος της αξιοπιστίας των δεδομένων που θα προκύψουν από τις δοκιμές σε πραγματικές χειμερινές συνθήκες.

Παράλληλα με το διαμοιρασμό πληροφοριών από αυτοκίνητο σε αυτοκίνητο, τα στοιχεία θα διοχετεύονται και στις αρμόδιες αρχές Σουηδίας και Νορβηγίας συμβάλλοντας στην αποτελεσματικότερη συντήρηση των δρόμων και τη διατήρηση τους σε καλή κατάσταση, ειδικά κατά τους «απρόβλεπτους» χειμερινούς μήνες του σκανδιναβικού βορρά όπου οι καιρικές συνθήκες ευνοούν τα φαινόμενα ανάπτυξης πάγου ανά πάσα στιγμή.

Σε ό,τι αφορά την Volvo, εκτός από το συγκεκριμένο project διαμοιρασμού πληροφοριών, όπως έχει ήδη ανακοινώσει η φίρμα οι επενδύσεις και οι συνεργασίες με στόχο τη δημιουργία τεχνολογιών με βάση διαδραστικές βάσεις δεδομένων (cloud) αποτελούν πάγια στρατηγική.

Οι ειδοποιήσεις για την ολισθηρότητα των οδικών δικτύων και τα φώτα ομίχλης είναι τα πρώτα στοιχεία ασφάλειας του Volvo cloud. Σύμφωνα με τη σουηδική φίρμα, ο μακροπρόθεσμος στόχος είναι η δημιουργία ενός ολιστικού δικτύου διαμοιρασμού πληροφοριών και επικοινωνίας με την αξιοποίηση των δικτύων κινητής τηλεφωνίας.

«Στο μέλλον θα αυξήσουμε την ανταλλαγή ζωτικών πληροφοριών μεταξύ αυτοκινήτων αλλά και μεταξύ αυτοκινήτων και όλης της υποδομής που μπορεί να έχει σχέση με το οδικό δίκτυο και την μετακίνηση. Υπάρχει τεράστια δυναμική αξιοποίησης για το συγκεκριμένο τομέα καθώς έτσι, είναι θα είναι εφικτή μια πιο ασφαλής, άνετη αλλά και πιο αβίαστη μετακίνηση σε ό,τι αφορά τις συνθήκες κυκλοφορίας», εξηγεί ο Erik Israelsson.

auto.in.gr