Ένα γενετικό τεστ που ανιχνεύει την προδιάθεση του ατόμου να εκδηλώσει αυτισμό, είναι πλέον εμπορικά διαθέσιμο. Το REALITY δίνει τη δυνατότητα εξέτασης των παιδιών σε πρώιμη ηλικία, ακόμα και κατά την γέννηση, με στόχο την έγκαιρη παρέμβαση και την μεταβολή του τρόπου εξέλιξης του αυτισμού.

Το REALITY είναι ακίνδυνο, εύκολο στη χρήση, προσιτό σε τιμή και αξιόπιστο, ενώ τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα σε λιγότερο από τρεις εβδομάδες.

Η έγκαιρη παρέμβασης στα πρώτα χρόνια της ζωής του ατόμου με αυτισμό βοηθά τους γιατρούς να προσαρμόσουν τη θεραπεία στο γενετικό προφίλ του παιδιού περιορίζοντας έτσι την αγωνία των γονέων.

Η έγκαιρη παρέμβαση σε ηλικία μικρότερη των 3 ετών – επωφελούμενη την αυξημένη ευπλαστότητα του εγκεφάλου – επιτρέπει τη διέγερση των υποδοχέων του εγκεφάλου στα αυτιστικά παιδιά ώστε να ανταποκρίνονται με τρόπο παρόμοιο όπως σε ένα παιδί χωρίς αυτισμό.

Η έγκαιρη παρέμβαση βελτιώνει τις δεξιότητες επικοινωνίας, τα αποτελέσματα IQ, την γνωστική και προσαρμοστική συμπεριφορά και επιτρέπει στα παιδιά να λειτουργούν με περισσότερο αυτόνομο τρόπο, να ακολουθούν το βασικό εκπαιδευτικό σύστημα και, ως ενήλικοι πλέον, να μπορούν να εργάζονται και να ζουν ανεξάρτητα.

Ο αυτισμός είναι μια από τις πιο συχνές και δύσκολες στη διάγνωση διαταραχές της παιδικής ηλικίας, με αυξανόμενο ποσοστό επικράτησης (1 σε 150, παιδιά πανευρωπαϊκά). Ο αυτισμός επηρεάζει όλες τις φυλετικές, εθνικές και κοινωνικοοικονομικές ομάδες. Η πιθανότητα εκδήλωσης στους μικρότερους άρρενες αδελφούς των παιδιών με αυτισμό είναι 25,9%.

Ο οικονομικός αντίκτυπος του αυτισμού στην κοινωνία με εκτιμώμενο ετήσιο κόστος 283 δισεκατομμυρίων δολαρίων στις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο μόνο, είναι μεγαλύτερος από ότι σε κάθε άλλη πάθηση, ενώ ξεπερνά το συνδυαστικό κόστος του καρκίνου, των καρδιακών παθήσεων και των εγκεφαλικών επεισοδίων.

«Αυτό που επισημαίνουν οι αριθμοί είναι μια σαφής ανάγκη για πιο αποτελεσματικές παρεμβάσεις στη θεραπεία του αυτισμού, ιδανικά σε μικρή ηλικία» σημειώνει ο καθηγητής Μάρτιν Κναπ, διευθυντής της Ερευνητικής Μονάδας Ατομικών Κοινωνικών Υπηρεσιών στο London School of Economics.

health.in.gr