Οι βουλευτές εκλέγονται κατά τη σειρά που αναγράφονται στο συνδυασμό του κόμματος, δηλαδή στη λίστα, όπως αντίστοιχα συμβαίνει με το ψηφοδέλτιο Επικρατείας. Ανάλογα με το ποσοστό που θα λάβει το κάθε κόμμα στην κάθε περιφέρεια ορίζονται και οι βουλευτικές έδρες.

Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ