Δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι οι Έλληνες πολίτες που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους των δήμων (μεταβολές που συντελέστηκαν έως και τις 31/10/2014) και δεν έχουν στερηθεί το δικαίωμα του εκλέγειν.

Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ