Το ένα τρίτο των ασθενών με καρκίνο στην Ελλάδα δεν διενεργούν την απαραίτητη εξέταση βιοδείκτη εξαιτίας της απουσίας ασφαλιστικής κάλυψης, παρά την αναγνωρισμένη δυνατότητα εξοικονόμησης πόρων και τα οφέλη για τους ασθενείς που δύναται η εξέταση αυτή να επιφέρει.

Αυτό είναι το συμπέρασμα έρευνας η οποία διεξήχθη υπό την επιστημονική ευθύνη του επίκουρου καθηγητή του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Κυριάκου Σουλιώτη, με σκοπό την αποτύπωση της άποψης των Ελλήνων Ογκολόγων: α) για την κλινική και οικονομική αξία της εξατομικευμένης θεραπείας και β) για την πρόσβαση των ογκολογικών ασθενών σε εξετάσεις βιοδεικτών.

Η έρευνα διεξήχθη τον Δεκέμβριο 2013 από την εταιρεία ερευνών IPSOS σε δείγμα 100 ογκολόγων από όλη την Ελλάδα με την μέθοδο των προσωπικών συνεντεύξεων, αποσκοπώντας στην καλύτερη κατανόηση των απόψεών τους σχετικά με την κλινική και οικονομική αξία των εξατομικευμένων θεραπειών και του επίπεδου πρόσβασης στις εξετάσεις των βιοδεικτών των ασθενών με καρκίνο στην Ελλάδα.

Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να απαντήσουν ανώνυμα σε δομημένο ερωτηματολόγιο συνολικής έκτασης 18 ερωτήσεων που συμπεριελάμβανε και ανοιχτές ερωτήσεις, στις οποίες οι ογκολόγοι εκλήθησαν να αναφέρουν τα οφέλη των βιοδεικτών και την άποψη τους για τις επιπτώσεις από την απουσία της ασφαλιστικής τους κάλυψης.

Οι συμμετέχοντες βαθμολόγησαν με βάση την κλίμακα Likert σε σημαντικότητα από 1-5 (όπου 1= καθόλου σημαντικό, 5= εξαιρετικά σημαντικό) ενώ δεν είχαν εκ των προτέρων πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο του ερωτηματολογίου.

Η εν λόγω έρευνα αποτυπώνει την άποψη αντιπροσωπευτικού αριθμού Ελλήνων ογκολόγων για την κλινική και οικονομική αξία των εξετάσεων βιοδεικτών, συμβάλλοντας στην αναγνώριση των πιθανών προβλημάτων στην πρόσβαση των ασθενών με μεταστατικό καρκίνο παχέος εντέρου, καρκίνο μαστού και μη μικροκυτταρικό καρκίνο πνεύμονα στην εξατομικευμένη θεραπεία.

Ως προς τη διενέργεια εξέτασης βιοδεικτών σε ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο παχέος εντέρου, καρκίνο μαστού και μη μικροκυτταρικό καρκίνο πνεύμονα, το σύνολο των ογκολόγων δήλωσε ότι ζητά τη διενέργεια εξέτασης βιοδεικτών από τους ασθενείς του.

Επίσης, στην πλειονότητά τους οι ογκολόγοι δήλωσαν ότι γνωρίζουν ότι οι βιοδείκτες δεν αποζημιώνονται, αναφέροντας ότι περίπου το ένα τρίτο των ασθενών με καρκίνο, ανεξαρτήτως όγκου, δεν διενεργούν την απαραίτητη εξέταση βιοδείκτη εξαιτίας της απουσίας ασφαλιστικής κάλυψης.

Επιπλέον, η επιλογή της κατάλληλης (στοχευμένης) θεραπείας και η συνακόλουθη εξοικονόμηση πόρων για το σύστημα υγείας αποτελούν τους κυριότερους λόγους για τους οποίους οι ογκολόγοι ζητούν την διενέργεια εξέτασης βιοδεικτών.

Ως προς τη διενέργεια της εξέτασης του βιοδείκτη RAS από ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο παχέος εντέρου, η απουσία ασφαλιστικής κάλυψης ευθύνεται για τη μη διενέργεια της εξέτασης του βιοδείκτη RAS στο ένα τρίτο των ασθενών με μεταστατικό καρκίνο παχέος εντέρου, αποτελώντας τον πιο σημαντικό αποτρεπτικό παράγοντα.

Η συντριπτική πλειονότητα των ογκολόγων (90%) ανέφερε ότι η μη διενέργεια της εξέτασης βιοδείκτη RAS επηρεάζει τη θεραπευτική τους προσέγγιση. Συγκεκριμένα, οι ογκολόγοι αναγκάζονται να αλλάξουν τη θεραπεία στο ήμισυ των ασθενών τους με μεταστατικό καρκίνο παχέος εντέρου λόγω της μη διενέργειας της εξέτασης βιοδείκτη RAS.

Η σημαντικότερη συνέπεια από τη μη διενέργεια της εξέτασης του βιοδείκτη RAS είναι η μη χορήγηση εξατομικευμένης θεραπείας στον ασθενή και κατ’ επέκταση η αύξηση του συνολικού κόστους της θεραπείας λόγω παρενεργειών ή και επιπρόσθετων ιατρικών πράξεων.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της έρευνας ο πρόεδρος της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος και Διευθυντής του Τμήματος Παθολογικής Ογκολογίας του Γ.Ν. Λάρισας, Αθανάσιος Αθανασιάδης, δήλωσε ότι «η εξατομικευμένη προσέγγιση συνιστά την πιο σύγχρονη θεραπευτική πρακτική και τον πιο δραστήριο και παραγωγικό τομέα έρευνας στην ογκολογία σήμερα. Η θεραπευτική φαρέτρα της ογκολογίας και της αιματολογίας διαθέτει ήδη αρκετές στοχεύουσες θεραπείες, που έχουν οδηγήσει, αν όχι σε ουσιαστική αλλαγή της έκβασης κάποιων καρκίνων, τουλάχιστον σε βελτίωση σημαντικών κλινικών παραμέτρων».

Επιπροσθέτως, ανέφερε ότι «η ΕΟΠΕ ως πρωτοπόρος επιστημονική εταιρεία, έθεσε το επιστημονικό πλαίσιο τον Ιούνιο του 2013 με την διοργάνωση μίας μεθοδολογικώς άρτιας συνάντησης-συναίνεσης με την συμμετοχή έγκριτων επιστημόνων, από την οποία προέκυψε το πόνημα «Κατευθυντήριες οδηγίες για τις βασικές αρχές και προϋποθέσεις ανάλυσης βιοδεικτών, ανάλυσης κόστους-οφέλους για ίση πρόσβαση στο σύστημα», που δημοσιεύθηκε στο επίσημο επιστημονικό περιοδικό της ΕΟΠΕ, Forum of Clinical Oncology. Η πρωτοβουλία αυτή συνέβαλε στη νομοθέτηση της αποζημίωσης συγκεκριμένων βιοδεικτών, ο προσδιορισμός των οποίων είναι αναγκαία προϋπόθεση της χορήγησης συγκεκριμένων καινοτόμων φαρμάκων. Το αποτέλεσμα αυτό αποτελεί παράδειγμα επιτυχούς έκβασης της υπεύθυνης, έγκαιρης και ορθολογικής συνεργασίας της επιστημονικής κοινότητας και των ρυθμιστικών και νομοθετικών αρχών προς όφελος των πολιτών».

Από την πλευρά του, ο επίκουρος καθηγητής Πολιτικής Υγείας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Κυριάκος Σουλιώτης, ανέφερε: «Τα αποτελέσματα της έρευνας τεκμηριώνουν την αναγκαιότητα της ασφαλιστικής κάλυψης των βιοδεικτών στην χώρα μας. Πράγματι οι βιοδείκτες δύνανται να αποτελέσουν ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την αξιολόγηση των ασθενών, οι οποίοι αναμένεται να ωφεληθούν από την εξατομικευμένη θεραπεία, συμβάλλοντας κατ’ επέκταση στην ορθή κατανομή των περιορισμένων πόρων του ΕΟΠΥΥ και στον εξορθολογισμό της φαρμακευτικής δαπάνης εν γένει. Η πρόσφατη Υπουργική Απόφαση με την οποία οι βιοδείκτες καλύπτονται από την κοινωνική ασφάλιση, καταδεικνύει τα οφέλη τα οποία προκύπτουν για τους πολίτες αλλά και για το σύστημα υγείας, όταν κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, αξιοποιούνται τα επιστημονικά ευρήματα».

health.in.gr