Πέραν των διαρθρωτικών μεταβολών και την ανάγκη δημοσιονομικής προσαρμογής, η ελληνική οικονομία από το ξέσπασμα της κρίσης βρέθηκε αντιμέτωπη με την έλλειψη εμπιστοσύνης εκ μέρους των ξένων επενδυτών. Η εφαρμογή των προγραμμάτων δημοσιονομικής προσαρμογής μπορεί να συνέβαλαν στη βελτίωση των βασικών μεγεθών της ελληνικής οικονομίας, ωστόσο είχαν δραματικές επιπτώσεις στην πραγματική οικονομία.

Όπως επισημαίνει η Τράπεζα της Ελλάδας «οι επιπτώσεις αυτές θα ήταν ασφαλώς λιγότερο επιζήμιες, αν δεν είχε καταρρεύσει η εμπιστοσύνη στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας» (Έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδας για τη Νομισματική Πολιτική 2013-2014).

Όπως έχουμε τονίσει και σε προηγούμενες αναρτήσεις, («Αβεβαιότητα και Ανεργία», «Η Αβεβαιότητα και η Αλήθεια») η έλλειψη κλίματος εμπιστοσύνης και η παρουσία υψηλών επιπέδων αβεβαιότητας διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της παρούσας κρίσης.

Μια σειρά γεγονότα μαρτυρούν τη σταδιακή ανάκτηση της εμπιστοσύνης μετά από μια πενταετία έντονης οικονομικής και πολιτικής αστάθειας.

  1. Πτώση του κόστους δανεισμού των ελληνικών ομολόγων και έξοδος της Ελλάδας στις αγορές με επιτυχή άντληση €3 δις με το ετήσιο κουπόνι να ανέρχεται στο 4,95%.
  2. Οι αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου στις τέσσερις συστημικές τράπεζες συνολικού ύψους €8,1 δις στέφθηκαν με επιτυχία.
  3. Πτώση του κόστους δανεισμού των εταιρικών ομολόγων. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα του ΟΤΕ ο οποίος τον Ιανουάριο του 2013 άντλησε από τις αγορές κεφάλαια €700 εκατομ. με επιτόκιο 7,87%. Ωστόσο, από το πρώτο τετράμηνο του 2014, αλλά και κυρίως μετά την έξοδο του ελληνικού δημοσίου στις αγορές ομολόγων παρατηρείται έντονη αποκλιμάκωση των αποδόσεων των εταιρικών ομολόγων. Η θετικά ανταπόκριση των αγορών στην έκδοση εταιρικών ομολόγων
  4. Προσέλκυση ξένων επενδυτών στον τραπεζικό τομέα, στον τομέα του τουρισμού και στις υποδομές.

Στον Πίνακα 1 έχουν καταγραφεί οι σημαντικότερες επενδύσεις στην ελληνική οικονομία τους τελευταίους 18 μήνες.

Πράγματι διαπιστώνουμε μια πύκνωση των επενδυτικών περιστατικών μέσα στο 2014. Αρκετές από αυτές δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας αλλά αρκετές από αυτές έχουν καθαρά χρηματοοικονομικό χαρακτήρα που οδηγεί σε μια αναδιοργάνωση των αντίστοιχων παραγωγικών τομέων.

Πίνακας 1. Μεγάλες επενδύσεις στην ελληνική οικονομία (2013-2014)
(Πατήστε εδώ να δείτε τον Πίνακα 1)

Τοποθετώντας μέσα στο χρόνο τις προσδοκώμενες επενδύσεις από το 2014 και σε βάθος δεκαετίας προσπαθούμε να προσεγγίσουμε το ετήσιο ύψος των κεφαλαίων τα οποία θα κατευθυνθούν σε μεγάλης κλίμακας επενδυτικά έργα (Πίνακας 2). Η ροή των κεφαλαίων στρέφεται σε έργα υποδομών (αυτοκινητόδρομοι, αεροδρόμιο στο Καστέλι, ΟΛΠ-Προβλήτα ΙΙΙ), αξιοποίηση φυσικών πόρων (υδρογονάνθρακες), τουριστικές επενδύσεις (πρώην αεροδρόμιο Ελληνικού, Αστέρας Βουλιαγμένης), και έργα τα οποία ενισχύουν την στρατηγική θέση της Ελλάδας στον Ευρωπαϊκό χάρτη (αγωγός TAP). Το μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαίων αυτών αναμένεται να προέλθει από ξένους επενδυτές καθώς και από την αξιοποίηση των διαρθρωτικών ταμείων.
Κάποια έργα από αυτά συμπίπτουν με αυτά του Πίνακα 1, και κάποια άλλα όχι ιδίως αυτά που έχουν χρηματοοικονομικό χαρακτήρα.

Πίνακας 2. Η κατανομή των προσδοκώμενων επενδύσεων σε βάθος δεκαετίας (σε δις ευρώ)

Είναι προφανές ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια αυξημένη επενδυτική εισροή, η οποία δεν μπορεί να αποκοπεί από επί μέρους γεγονότα.

Π.Ε. Πετράκης
Καθηγητής ΕΚΠΑ
Με τη συνεργασία του Δ. Βαλσαμή

In Deep Analysis

in.gr