Οριακή περίπτωση ισοψηφίας είναι να έχουν ανακηρυχθεί δύο μόνο συνδυασμοί και να ισοψηφήσουν, οπότε το Πρωτοδικείο διενεργεί κλήρωση για ανάδειξη του επιτυχόντος συνδυασμού. Στην περίπτωση αυτή οι έδρες των συμβούλων κατανέμονται κατά τα 3/5 στον επιτυχόντα συνδυασμό και τα 2/5 στον επιλαχόντα.

Σε περίπτωση ισοψηφίας στην πρώτη θέση κατά την αρχική ψηφοφορία δύο ή περισσότερων συνδυασµών, στην επαναληπτική ψηφοφορία µετέχουν οι υποψήφιοι δήµαρχοι όλων των συνδυασµών που ισοψήφησαν.

Σε περίπτωση ισοψηφίας στη δεύτερη θέση κατά την αρχική ψηφοφορία δύο ή περισσότερων συνδυασµών, στην επαναληπτική µετέχουν ο υποψήφιος δήµαρχος του πρώτου σε αριθµό έγκυρων ψηφοδελτίων συνδυασµού και οι υποψήφιοι δήµαρχοι των συνδυασµών που ισοψήφησαν στη δεύτερη θέση.

Εάν έχει ανακηρυχθεί μόνο ένας συνδυασμός υποψηφίων, τότε όλες οι έδρες του δημοτικού συμβουλίου κατανέμονται στον συνδυασμό αυτό. Οι υποψήφιοι ταξινομούνται ανάλογα με τον αριθμό των ψήφων που έχουν συγκεντρώσει και καταλαμβάνουν τις αντίστοιχες θέσεις του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Όσοι δεν καταλάβουν θέση κατά τα προηγούμενα, εκλέγονται αναπληρωματικοί κατά την ίδια σειρά.

Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ