Στο πλαίσιο του σχεδίου «Καλλικράτη» θεμελειώθηκε από τις Αυτοδιοιηκητικές Εκλογές του 2010 η Περιφέρεια ως Β’ βαθμός Αυτοδιοίκησης. Ο αυτοδιοικητικός χάρτης της χώρας περιλαμβάνει 13 Περιφέρειες, που προέρχονται από τη συνένωση των πρώην Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, οι οποίες καταργήθηκαν.

Οι 13 Περιφέρειες είναι οι εξής:

 • Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
 • Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
 • Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
 • Περιφέρεια Ηπείρου
 • Περιφέρεια Θεσσαλίας
 • Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
 • Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
 • Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
 • Περιφέρεια Αττικής
 • Περιφέρεια Πελοποννήσου
 • Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
 • Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
 • Περιφέρεια Κρήτης


Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ