Γενικά, από το σύνολο των εδρών των δημοτικού συμβουλίου ή περιφεραικού συμβουλίου τα 3/5 ανήκουν στον επιτυχόντα συνδυασμό και τα 2/5 κατανέμονται στους επιλαχόντες.

Οι έδρες, αναλόγως του πληθυσμού του δήμου, διαμορφώνονται ως εξής:

Πληθυσμός δήμου

Αριθμός δημοτικών συμβούλων

Έδρες επιτυχόντα συνδυασμού

Έδρες επιλαχόντων συνδυασμών

Έως 2000

13

8

5

2001-5000

17

10

7

5001-10000

21

13

8

10001-30000

27

16

11

30001-60000

33

20

13

60001-100000

41

25

16

100001-150000

45

27

18

150001 και άνω

49

29

20

Για τον αριθμό δημοτικών συμβούλων ανά συγκεκριμένη εκλογική περιφέρεια κάντε κλικ εδώ.

Οι έδρες, αναλόγως του πληθυσμού της περιφέρειας, διαμορφώνονται ως εξής:

Πληθυσμός περιφέρειας

Αριθμός περιφερειακών συμβούλων

Επιτυχών

Επιλαχόντες

Έως 300000

41

25

16

300001-800000

51

31

20

800001 και άνω

71

43

28

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

101

61

40

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

51

31

20

Για τον αριθμό περιφερειακών συμβούλων ανά συγκεκριμένη εκλογική περιφέρεια κάντε κλικ εδώ.

Για την ακριβή κατανομή των εδρών υπάρχουν τρεις περιπτώσεις:

 1. Κανένας συνδυασμός δεν έλαβε την πρώτη Κυριακή 50%+1 ψήφο.
  Η εκλογή επαναλαμβάνεται την επόμενη Κυριακή μόνο ανάμεσα στους υποψηφίους
  δημάρχους/περιφερειάρχες των δύο συνδυασμών που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους.
  Οι μισές έδρες κατανέμονται αναλογικά μεταξύ όλων των συνδυασμών βάσει του
  αποτελέσματος της πρώτης εκλογής. Οι υπόλοιπες μισές έδρες κατανέμονται μεταξύ
  των δύο συνδυασμών της δεύτερης Κυριακής. Έτσι, ο νικητής θα λάβει τα τρία
  πέμπτα του συνολικού αριθμού των εδρών του δημοτικού συμβουλίου.
 2. Υπάρχει συνδυασμός που νικά από την πρώτη Κυριακή με 50%+1 ψήφο
  έως 60%
  . Σε αυτή την περίπτωση, ο επιτυχών συνδυασμός λαμβάνει τα
  3/5 του συνολικού αριθμού των εδρών του δημοτικού/περιφερειακού συμβουλίου.
  Τα υπόλοιπα δύο πέμπτα των εδρών κατανέμονται αναλογικά μεταξύ των επιλαχόντων
  συνδυασμών.
 3. Υπάρχει συνδυασμός που νικά από την πρώτη Κυριακή με ποσοστό μεγαλύτερο
  του 60%
  . Η κατανομή των εδρών, τόσο του νικητή όσο και των επιλαχόντων
  συνδυασμών γίνεται αναλογικά μεταξύ όλων των συνδυασμών. Στην περίπτωση αυτή
  ο επιτυχών συνδυασμός μπορεί να λάβει αριθμό εδρών που ξεπερνά το ποσοστό
  των 3/5.

Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ