Προχωρεί ο συμψηφισμός του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας 2013 για τους ιδιοκτήτες ακινήτων του Ψυχικού, καθώς ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιων Εσόδων, Χ.Θεοχάρης εξέδωσε τη σχετική εγκύκλιο για την εφαρμογή των διατάξεων των Ν. 4223/2013 και 4239/2014 που προβλέπουν το συμψηφισμό του ΦΑΠ με μελλοντικές οφειλές των υπόχρεων από φόρους ακινήτων, δηλαδή τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων και τον συμπληρωματικό φόρο που βαρύνει από την 1η Ιανουαρίου 2014 τα ακίνητα αντικειμενικής αξίας άνω των 300.000 ευρώ.

Με τις διατάξεις του Ν. 4223/2013 και Ν. 4239/2014 ορίζεται ότι για τον υπολογισμό του φόρου ακίνητης περιουσίας 2012 και 2013 και του ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων στην περιοχή του Ψυχικού λαμβάνονται υπόψη οι τιμές εκκίνησης και οι συντελεστές αυξομείωσης, όπως είχαν αναπροσαρμοσθεί και ίσχυαν κατά την 31.12.2008, καθώς και οι τιμές εκκίνησης και οι συντελεστές αυξομείωσης όπως αναπροσαρμόστηκαν μετά την 31.12.2008 σε εκτέλεση ακυρωτικής αποφάσεως του ΣτΕ, η οποία ακύρωσε τιμές εκκίνησης και συντελεστές αυξομείωσης που είχαν αναπροσαρμοστεί μέχρι 31.12.2008.

Βάσει του νόμου, αν έχει βεβαιωθεί φόρος με βάση τιμές εκκίνησης και συντελεστές αυξομείωσης διαφορετικούς από αυτούς που ορίζονται στο προηγούμενο εδάφιο, διενεργείται νέα εκκαθάριση του φόρου από τη φορολογική διοίκηση και σε περίπτωση θεμελίωσης σχετικής αξίωσης, φόρος δεν μπορεί να επιστραφεί παρά μόνο να συμψηφιστεί με μελλοντικές οφειλές των υπόχρεων από το φόρο ακίνητης περιουσίας και τον ενιαίο φόρο ιδιοκτησίας ακινήτων (οι ανωτέρω διατάξεις δεν εφαρμόζονται για ακίνητα που εντάχθηκαν στο σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού για πρώτη φορά μετά την 31.12.2008).

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών, όπου απαιτείται, διενεργείται νέα εκκαθάριση του φόρου ακίνητης περιουσίας φυσικών προσώπων κεντρικά από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΔΗΛΕΔ) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων μέχρι τις 30 Απριλίου για το σύνολο των δηλώσεων (αρχικές εκκαθαρίσεις και τροποποιητικές δηλώσεις) που περιλαμβάνουν ακίνητα που εντάσσονται στη ρύθμιση αυτή.

Μετά την εκκαθάριση, θα αποστέλλεται στο φορολογούμενο σχετικό ενημερωτικό μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για τη νέα εκκαθάριση του φόρου ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων, θα απαιτείται η υποβολή χειρόγραφης τροποποιητικής δήλωσης στην αρμόδια ΔΟΥ στην οποία θα αναγράφονται οι νέες αξίες.

Δεδομένου ότι, σύμφωνα με το προαναφερόμενο νομοθετικό πλαίσιο, ο φόρος ακίνητης περιουσίας, στις περιπτώσεις που προκύπτει για φορολογούμενο πιστωτικό υπόλοιπο μετά από τη νέα εκκαθάριση, δεν μπορεί να επιστραφεί παρά μόνο να συμψηφιστεί με οφειλές του ιδίου από φόρο ακίνητης περιουσίας και ενιαίο φόρο ιδιοκτησίας ακινήτων, οι Εφορίες δεν θα επιστρέφουν τα τυχόν καταβληθέντα ποσά που προκύπτουν από αυτή την εκκαθάριση, αλλά θα τα συμψηφίζουν αποκλειστικά με οφειλές φόρου ακίνητης περιουσίας ή ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων.

Θανάσης Κουκάκης

Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ