Πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγνωρίζεται το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι κατά τις δημοτικές εκλογές σε κράτος-μέλος όπου κατοικούν και δεν είναι υπήκοοι. Οι πολίτες της Ένωσης δεν ασκούν, όμως, το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι στις περιφερειακές εκλογές.

Το εκλογικό δικαίωμα έχουν οι πολίτες της ΕΕ που:

  • Διαμένουν στην Ελλάδα και συμπληρώνουν το 18ο έτος της ηλικίας κατά το έτος της εκλογής (μέχρι 31 Δεκεμβρίου του έτους αυτού). Στις δημοτικές εκλογές 2014, θα ψηφίσουν όσοι έχουν γεννηθεί μέχρι 31.12.1996.
  • Δεν έχουν στερηθεί το δικαίωμα του εκλέγειν
  • Έχουν εγγραφεί στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους δήμου του ελληνικού κράτους μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2014.

Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα για το αξίωμα του δημοτικού συμβούλου εφόσον δεν έχουν στερηθεί το δικαίωμα του εκλέγειν στην Ελλάδα και το δικαίωμα του εκλέγεσθαι στο κράτος-μέλος καταγωγής τους, έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημέρα της εκλογής και είναι κάτοικοι της περιφέρειας της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας (για τους υποψήφιους συμβούλους δημοτικής ή τοπικής κοινότητας). Απαραίτητη, επίσης, είναι και η υποβολή μιας σειράς δικαιολογητικών.

Ομογενείς και υπήκοοι τρίτων χωρών

Στις δημοτικές εκλογές του 2014 δεν έχουν πλέον το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι ομογενείς και μετανάστες τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα.

Το υπουργείο Εσωτερικών κατάργησε τις διατάξεις των άρθρων 14-21 του Ν.3838/2010 (νόμος Ραγκούση) που αφορούσαν στη συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών, περιλαμβανομένων και πολιτών κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία και Ελβετία) οι οποίοι είναι κάτοχοι τίτλου διαμονής, στην ανάδειξη των αιρετών οργάνων της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης.

Η κατάργηση των διατάξεων αυτών ήρθε μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) που τις έκρινε αντισυνταγματικές.

Σύμφωνα με την απόφαση του ΣτΕ, το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι συνδέεται μόνο με τους έλληνες πολίτες, σύμφωνα με το Σύνταγμα, και επομένως δεν μπορεί να επεκταθεί και στους μη έχοντες την ιδιότητα αυτή, παρά εφόσον γίνει συνταγματική αναθεώρηση.

Ομογενείς και υπήκοοι τρίτων χωρών δεν ασκούν ούτε το δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις περιφερειακές εκλογές.

Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ