Οι αυτοδιοικητικές εκλογές διεξάγονται την Κυριακή 18 Μαΐου 2014. Η επαναληπτική ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Κυριακή 25 Μαΐου 2014. Η ψηφοφορία θα αρχίσει στις 7:00 π.μ. και θα λήξει στις 7:00 μ.μ.

Κατά την επαναληπτική ψηφοφορία των αυτοδιοικητικών εκλογών, δηλαδή στις 25 Μαΐου, θα διεξαχθούν και οι Ευρωεκλογές, οι οποίες από εδώ και στο εξής θα συμπίπτουν με τις αυτοδιοικητικές εκλογές.

Στην ψηφοφορία της 25ης Μαΐου ο εκλογέας θα βρεθεί μπροστά σε τρεις κάλπες: αυτή για την εκλογή του δημάρχου, αυτή για την εκλογή του περιφερειάρχη και αυτή για τις ευρωεκλογές.

Ασκηση εκλογικού δικαιώματος και εξαιρέσεις

Οι πολίτες στις περιφερειακές εκλογές ψηφίζουν για ανάδειξη περιφερειάρχη, αντιπεριφερειάρχη και για περιφερειακούς συμβούλους.
Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται:
  • Οι κάτοικοι του εξωτερικού
  • Όσοι έχουν υπερβεί το 70ό έτος της ηλικίας τους
  • Όσοι διαμένουν την ημέρα της ψηφοφορίας σε απόσταση μεγαλύτερη από 200 χιλιόμετρα από το εκλογικό τμήμα όπου ψηφίζουν.
Στις περιφερειακές εκλογές οι ετεροδημότες ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα μόνο στον δήμο στους εκλογικούς καταλόγους του οποίου είναι εγγεγραμμένοι, και όχι στον τόπο διαμονής τους.
Διευκρινίζεται, επίσης, ότι στις περιφερειακές εκλογές δεν συντάσσονται ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι για τους κρατούμενους και τους ναυτικούς.

Εκτός από τις παραπάνω εξαιρέσεις, ο νόμος προβλέπει «εξαιρετικές περιπτώσεις» απουσίας, όπως για δημόσιους υπάλληλους, στρατιωτικούς, υπαλλήλους νοσοκομείων και ΔΕΚΟ που έχουν υπηρεσία, καθώς επίσης και για σοβαρούς λόγους υγείας. Οι εκλογείς αυτοί οφείλουν να εφοδιαστούν με σχετικά έγγραφα ή στοιχεία, με τα οποία θα δικαιολογείται η παράλειψη άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος.

Ο εκλογέας βάζει σταυρό προτίμησης δίπλα στους υποψήφιους δημοτικούς και περιφερειακούς συμβούλους. Στον υποψήφιο δήμαρχο και περιφερειάρχη δεν σημειώνεται σταυρός προτίμησης. Αν τεθεί σταυρός, το ψηφοδέλτιο δεν ακυρώνεται.

Η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται εάν κανένας συνδυασµός δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψηφοδελτίων (δηλ. 50%+1 ψήφο).

Η επαναληπτική ψηφοφορία γίνεται ανάµεσα µόνο στους υποψήφιους δηµάρχους των δύο συνδυασµών που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους.

Κατά την επαναληπτική ψηφοφορία δεν εκλέγονται δημοτικοί σύμβουλοι, αλλά μόνο ο δήμαρχος ή ο περιφερειάρχης. Συνεπώς, δεν υπάρχει σταυροδοσία. Αν τεθεί σταυρός, το ψηφοδέλτιο δεν ακυρώνεται.

Επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος δήµαρχος και ο συνδυασµός του που συγκέντρωσε στην επαναληπτική ψηφοφορία την απόλυτη πλειοψηφία ολόκληρου του αριθµού των έγκυρων ψηφοδελτίων (δηλ. 50%+1 ψήφο).

Εάν στην επαναληπτική ψηφοφορία οι δύο συνδυασµοί ισοψηφήσουν, το αρµόδιο Πρωτοδικείο διενεργεί κλήρωση για την ανάδειξη του επιτυχόντος συνδυασµού.

Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ