Οι σπουδές κάθε ατόμου αποτελούν ίσως τη σημαντικότερη απόφασή του, ειδικότερα σ’ αυτή την εποχή των έντονων προκλήσεων. Επομένως, η σωστή επιλογή του Πανεπιστημίου σημαδεύει ολόκληρή μας τη ζωή.

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου αποτελεί την κορυφαία επιλογή για χιλιάδες νέους από την Κύπρο, την Ελλάδα και την Ευρώπη. Έρχεται πρώτο στις προτιμήσεις των Ελλήνων σπουδαστών που επιλέγουν την Κύπρο για τις πανεπιστημιακές τους σπουδές.

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι επίσημα εγγεγραμμένο στο μητρώο Πανεπιστημίων του Υπουργείου Παιδείας της Κυπριακής Δημοκρατίας μετά από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου
(του Κράτους) και προσφέρει πλήρως αναγνωρισμένα προγράμματα πτυχιακού (Bachelor Degree), μεταπτυχιακού (Master Degree) και διδακτορικού (Ph.D) επιπέδου.

Η νέα πανεπιστημιούπολη μπορεί να δεχθεί μέχρι και 7.000 φοιτητές και αποτελείται από υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, άρτια εξοπλισμένα εργαστήρια, αμφιθεατρικές αίθουσες διδασκαλίας, ιδιόκτητα φοιτητικά διαμερίσματα και χώρους ψυχαγωγίας.

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου βρίσκεται στη Λευκωσία, την πρωτεύουσα της Κύπρου. Η Λευκωσία είναι η μεγαλύτερη πόλη του νησιού και θεωρείται κέντρο οικονομικής και πολιτιστικής δραστηριότητας.

Στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου λειτουργούν 5 σχολές με 9 τμήματα:

 • Ιατρική Σχολή
  – Medicine
 • Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
  – Τμήμα Ανθρωπιστικών Επιστημών
  – Τμήμα Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Συμπεριφοράς
  – Τμήμα Νομικής
 • Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων Ιωάννη Γρηγορίου
  – Τμήμα Λογιστικής, Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών
  – Τμήμα Διοίκησης και Μάρκετινγκ
 • Σχολή Θετικών Επιστημών
  – Τμήμα Πληροφορικής και Μηχανολογίας
  – Τμήμα Επιστημών Υγείας
 • Σχολή Τεχνών και Επιστημών Αγωγής
  – Τμήμα Τεχνών
  – Τμήμα Επιστημών της Αγωγής

Στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου οι φοιτητές από την Ελλάδα σπουδάζουν μέσα σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από συνεχή στήριξη και καθοδήγηση που συμβάλλει στην ακαδημαϊκή και προσωπική επιτυχία του κάθε σπουδαστή. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου διαθέτει επίσης ιδιόκτητα φοιτητικά διαμερίσματα πολύ κοντά στην πανεπιστημιούπολη για τις ανάγκες στέγασης των σπουδαστών.

Ακαδημαϊκή Αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ
Σταθμός στην πορεία του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου είναι η έγκριση του από το ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιμο και ομοταγές προς τα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το πρώτο μη κρατικό πανεπιστήμιο στη Κύπρο που εγκρίθηκε από το ΔΟΑΤΑΠ. Όλοι οι τίτλοι σπουδών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου είναι ισότιμοι και αντίστοιχοι προς τους τίτλους των Ελληνικών ΑΕΙ, αφού τα προγράμματα καλύπτουν τις προϋποθέσεις των αντίστοιχων προγραμμάτων των Ελληνικών Πανεπιστημίων.

Μέλος της Laureate International Universities – του μεγαλύτερου διεθνούς Πανεπιστημιακού Οργανισμού
Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι μέλος του μεγαλύτερου Διεθνούς Πανεπιστημιακού Οργανισμού Laureate International Universities, το οποίο αποτελείται από 75 πανεπιστήμια που λειτουργούν σε 30 χώρες της υφηλίου με σύνολο 800,000 φοιτητών.
Αυτή ακριβώς η εταιρική σχέση εξασφαλίζει μια άλλη διάσταση στην κινητικότητα των φοιτητών, μέσω διαφόρων προγραμμάτων ανταλλαγής.

ECTS Label
Το πρώτο Πανεπιστήμιο από τα κρατικά και μη κρατικά Πανεπιστήμια σε Κύπρο και Ελλάδα και ένα εκ των 45 στην Ευρώπη που κατέκτησε το ECTS label. Πρόκειται για μια σημαντική διάκριση στο χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης που απονεμήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναγνωρίζοντας, μέσω αυτής της διαδικασίας τις άριστες επιδόσεις του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. Το ECTS είναι ένα φοιτητικό-κεντρικό σύστημα που αφορά τη συσσώρευση και μεταφορά πιστωτικών μονάδων, και στοχεύει στη διαφάνεια και επίτευξη των μαθησιακών αποτελεσμάτων και των διαδικασιών μάθησης.

Τμήμα Νομικής
Το τμήμα Νομικής έχει καταστεί από τις δημοφιλέστερες επιλογές για τους σπουδαστές από την Ελλάδα.

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το πρώτο Πανεπιστήμιο στη Κύπρο πού εισήγαγε πρόγραμμα Νομικής που ακολουθεί κατεύθυνση Ελληνικού Δικαίου. Το Τμήμα Νομικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου έχει επίσης υπογράψει πρωτόκολλα συνεργασίας με τη Νομική Σχολή του Πανεπιστήμιου Αθηνών, τη Νομική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου και με το Ινστιτούτο Συνταγματικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Με πρόσφατη διοικητική πράξη, απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΑΤΑΠ, κρίθηκε ότι τα πτυχία του Νομικού Τμήματος του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, είναι ισότιμα αλλά και αντίστοιχα, των πτυχίων των Νομικών Σχολών των Ελληνικών Πανεπιστημίων.

Έτσι το Νομικό Τμήμα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, είναι το πρώτο αλλά και μοναδικό που έχει κριθεί με απόφαση του ΔΟΑΤΑΠ, ότι τα πτυχία του έχουν αντιστοιχία με τα πτυχία των Ελληνικών Πανεπιστημίων. Αυτό σημαίνει, άμεση και χωρίς εξετάσεις και άλλες διαδικασίες, εγγραφή των πτυχιούχων του Νομικού Τμήματος, του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, στα μητρώα των ασκούμενων δικηγορικών συλλόγων της Ελλάδας.

Οι απόφοιτοι πτυχιούχοι της Νομικής έχουν δικαίωμα εγγραφής στο Δικηγορικό Σύλλογο Κύπρου, Ελλάδος αλλά και όλους τους δικηγορικούς συλλόγους των υπόλοιπων ευρωπαϊκών χωρών. Λόγω της αντιστοιχίας της Νομικής με τις Νομικές Σχολές της Ελλάδας, δεν απαιτούνται εξετάσεις μαθημάτων για αναγνώριση.

Οι φοιτητές του προγράμματος Νομικής συμμετέχουν στο πρόγραμμα ERASMUS και έχουν τη δυνατότητα κινητικότητας σε νομικές σχολές πανεπιστήμων χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανάμεσά τους και οι νομικές σχολές/τμήματα του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου και του Πάντειου Πανεπιστημίου.

Ιατρική Σχολή
Η Ιατρική Σχολή στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου δημιουργεί μια νέα πραγματικότητα με προστιθέμενη επιστημονική και κοινωνική αξία τόσο για την Κύπρο όσο και την ευρύτερη περιοχή. Η οργάνωση και η λειτουργία της ιατρικής Σχολής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου συνάδει απόλυτα με της Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και με διεθνή πρότυπα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Η λειτουργία της Ιατρικής Σχολής είναι το αποτέλεσμα συνεργασιών με διακεκριμένους επιστήμονες και καθηγητές από την Κύπρο και το εξωτερικό. Επιπρόσθετα, έχει χρησιμοποιηθεί η τεχνογνωσία της Laureate International Universities, του μεγαλύτερου δικτύου πανεπιστημίων στον κόσμο, στο οποίο το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο είναι μέλος. Είναι σημαντικό να αναφερθεί πως το δίκτυο της Laureate International Universities διαθέτει 19 κέντρα αριστείας στην Ιατρική με παγκόσμιες διακρίσεις στο εκπαιδευτικό, ερευνητικό, κλινικό και κοινωνικό τομέα.

Απόφοιτοι του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου θα μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμα τους σε οποιοδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και σε άλλα διεθνή συστήματα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Εξ Αποστάσεως (Distance Learning) από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει δύο μεταπτυχιακά προγράμματα με τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Συγκεκριμένα, η Σχολή Τεχνών και Επιστημών της Αγωγής προσφέρει ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα στις «Επιστήμες της Αγωγής», με κατεύθυνση «Εκπαιδευτική Ηγεσία» ή «Ειδική (Ενιαία) Εκπαίδευση» (στην ελληνική γλώσσα), ενώ η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων προσφέρει ένα μεταπτυχιακό στη «Διοίκηση Επιχειρήσεων» (ΜΒΑ), στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.

Η φυσική παρουσία των φοιτητών είναι απαραίτητη μόνο στις τελικές (γραπτές) εξετάσεις, οι οποίες διεξάγονται κατά μέσο όρο ένα τριήμερο κάθε εξάμηνο (Παρασκευή-Σάββατο-Κυριακή), ενώ, για τη διευκόλυνση των φοιτητών, θα προγραμματίζονται και προεραιτικές συμβουλευτικές συναντήσεις με τους διδάσκοντες.

Όλοι οι φοιτητές λαμβάνουν εκπαιδευτικό υλικό και σημειώσεις ηλεκτρονικά, ενώ η διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης πραγματοποιείται μέσω της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης (Blackboard) που έχει εξασφαλίσει το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο ειδικά για τα προγράμματα που προσφέρονται εξ αποστάσεως.

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου διοργανώνει παρουσιάσεις στην Ελλάδας ως ακολούθως:
ΑΘΗΝΑ Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2013 6:30 μμ Ξενοδοχείο NJV Athens Plaza (Πλατεία Συντάγματος, Αθήνα)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2013 6:30 μμ Ξενοδοχείο Daios (Λεωφ. Νίκης 59, Θεσσαλονίκη)

Για μια γενική ενημέρωση για τη λειτουργία, τα προγράμματα, τις σπουδές και την οργάνωση του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.euc.ac.cy ή να επικοινωνήσετε ηλεκτρονικά στο [email protected] ή στο τηλέφωνο 00357-22-713000.

Ξένη δημοσίευση