Στις 16 Μαΐου 2012 στην ανάρτηση με τίτλο «
Ο Κρίσιμος Χρόνος» καταλήγαμε ως εξής: «Έτσι συντεταγμένα θα πρέπει να φθάσουμε (με οποιασδήποτε πολιτικής μορφής αλλά ισχυρή κυβέρνηση) στα μέσα του 2013, για να θέσουμε το ζήτημα της επαναδιαπραγμάτευσης».

Φαίνεται ότι σήμερα σε αρκετά κέντρα εξουσίας (κυβέρνηση, κλπ.) αισθάνονται ότι το πλήρωμα του χρόνου ενδεχομένως έφτασε για κάτι τέτοιο παρόλο που από πλευράς αντιπολίτευσης υπάρχει σχεδόν απόλυτη σιωπή (μα εάν δε ζητήσουν τώρα την πολιτική ρήξη, πότε θα τη ζητήσουν;). Το πρωτογενές πλεόνασμα διαμορφώνεται, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών εμφανίζει βελτίωση, το πρόγραμμα σταθερότητας από πλευράς εισροών ολοκληρώνεται.

Βελτιώθηκε όμως πράγματι όλη η εικόνα με την οποία συνδέεται η Ελληνική οικονομία με το εξωτερικό, άρα και με τους πιστωτές μας;

Ας δούμε τρία βασικά στοιχεία:

1) Την κατάσταση της Net International Investment Position (Καθαρής Διεθνούς Επενδυτικής Θέσης) της Ελλάδας, που δείχνει πόσο εξαρτάται η Ελληνική οικονομία ως σύνολο από το εξωτερικό.

Διάγραμμα 1. Καθαρή Διεθνής Επενδυτική Θέση της Ελληνικής Οικονομίας (σε δις ευρώ)

Πηγή:
Τράπεζα της Ελλάδος.

Σημείωση: Τα δεδομένα για το έτος 2013 αφορούν στο δέυτερο τρίμηνο.

Έχει βελτιωθεί αλλά χρωστάμε στον κόσμο όλο!

2) Την εξάρτηση του Ελληνικού τραπεζικού συστήματος από τον Emergency Liquidity Assistance (Έκτακτος μηχανισμός ρευστότητας).

Διάγραμμα 2. Χρηματοδότηση Ελληνικών τραπεζών από την ΕΚΤ (LTRO & MRO) και την ΤτΕ (ELA)

Πηγή: ΤτΕ,
Συγκεντρωτικές Λογιστικές καταστάσεις λοιπών ΝΧΙ [xls] και Bruegel,
Eurosystem liquidity dataset.

Έχει μειωθεί αλλά δεν μπορεί να επιβιώσει το τραπεζικό σύστημα χωρίς αυτή.

3) Την εξέλιξη των εμπορικών πιστώσεων με τις οποίες μας πιστώνει κυρίως η Γερμανία (Target 2) για να συνεχίζεται απρόσκοπτα το εξωτερικό μας εμπόριο.

Διάγραμμα 3. Καθαρό ισοζύγιο συναλλαγών με το Ευρωσύστημα (Target 2) (σε δις ευρώ)

Πηγή:
Euro Crisis Monitor.

Έχουν μειωθεί οι πιστώσεις του Target2 αλλά προφανώς εξαρτώμεθα σημαντικά από αυτές.

Τι σημαίνουν τα παραπάνω; Ναι, η Ελληνική οικονομία είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση προκειμένου να διαπραγματευτεί. Όμως, χρειάζονται τρία πράγματα για να προχωρήσει κάτι τέτοιο:

α) Πολύ καλή γνώση των πραγμάτων.

β) Πολύ καλή ανάλυση της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής εξέλιξης.

γ) Φαντασία και ενδεχομένως Μη Συμβατικό Τρόπο Σκέψης.

Και πάνω απ’ όλα, φροντίδα για τους ανθρώπους που ζουν στην Ελληνική κοινωνία. Τα νούμερα υπηρετούν τους ανθρώπους και όχι το αντίστροφο.

Πετράκης Παναγιώτης

Καθηγητής ΕΚΠΑ


In Deep Analysis

Καθ. Παναγιώτης Ε. Πετράκης