Το Πανεπιστήμιο του Bolton της Μεγάλης Βρετανίας σε συνεργασία με το New York College προσφέρει για πρώτη φόρα στην Ελλάδα το MSc σε Γνωσιακή Ψυχολογία.

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα MSc στην Γνωσιακή Ψυχολογία του University of Bolton είναι ένα μονοετές πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνει εντατική μελέτη τομέων της ψυχολογίας σε ανώτερο επίπεδο και την απόκτηση επαγγελματικών και ερευνητικών ικανοτήτων μέσω της πρακτικής άσκησης σε εγκεκριμένα κέντρα ψυχικής υγείας και κοινωνικής υποστήριξης.

Το Τμήμα Ψυχολογίας του New York College ξεχωρίζει για το εύρος των προγραμμάτων σπουδών του, την ομάδα των διδασκόντων που περιλαμβάνει διακεκριμένους επιστήμονες με μεγάλο διδακτικό, κλινικό ή ερευνητικό έργο, την αξιοπιστία της βρετανικής εκπαιδευτικής κοινότητας, την πλούσια σειρά διαλέξεων, workshops και σεμιναρίων καθώς και τους συνδέσμους του τμήματος με κέντρα ψυχικής υγείας και μη κυβερνητικές οργανώσεις. Αποκτήστε πτυχίο με κύρος και αξιοπιστία και σπουδάστε την συναρπαστική επιστήμη της Ψυχολογίας.

Το New York College έχει λάβει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας από το Υπουργείο Παιδείας, (ΦΕΚ1302 & ΦΕΚ 1320 Β’) και είναι αναγνωρισμένο ως ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης από το British Accreditation Council (BAC). Τα πτυχία απονέμονται απ’ ευθείας από τα συνεργαζόμενα πανεπιστήμια και έχουν ισοδύναμα επαγγελματικά δικαιώματα με αυτά των ελληνικών πανεπιστημίων βάσει του Νόμου 4093/2012.

Οι απόφοιτοι Ψυχολογίας απασχολούνται σε Συμβουλευτικά Κέντρα, Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς, ως Στελέχη Επιχειρήσεων, στην Επικοινωνία και Μάρκετινγκ, σε Κλινικές, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, και ως ελεύθεροι επαγγελματίες.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Ξένη δημοσίευση