Συνέντευξη με τον Πρόεδρο του Ομίλου New York College, κ. Ηλία Φούτση, στο in.gr.

1. Γιατί να προτιμήσει κάποιος ένα κολλέγιο αντί για κάποιο κρατικό εκπαιδευτικό ίδρυμα;

Οι σπουδές σε κολλέγιο δίνουν στους φοιτητές την δυνατότητα να διαλέξουν την ειδικότητα που θέλουν να σπουδάσουν, έχουν τον προσωπικό τους ακαδημαϊκό σύμβουλο, ενώ το Γραφείο Διασύνδεσης με την αγορά εργασίας τους φέρνει σε επαφή με εταιρίες από το πρώτο έτος σπουδών τους, το ωρολόγιο πρόγραμμα ελέγχεται από το συνεργαζόμενα πανεπιστήμια σε ολιγομελή τμήματα σε ένα ασφαλές και οργανωμένο περιβάλλον χωρίς να χάνονται ώρες διδασκαλίας από καταλήψεις και απεργίες, και έχουν πρόσβαση σε σύγχρονες εγκαταστάσεις και σε εκπαιδευτικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και λόγω των πολλών ξένων φοιτητών και των καθηγητών με διεθνή εμπειρία, εκπαιδεύονται σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον, σπουδαία προίκα στη σημερινή παγκοσμιοποιημένη αγορά εργασίας. Κυρίως, οι φοιτητές των κολλεγίων αποκτούν πτυχίο από ένα αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο του εξωτερικού που τους εξασφαλίζει τοπική και διεθνή αναγνώριση χωρίς να επωμίζονται τα υψηλά δίδακτρα και τα έξοδα μετεγκατάστασης και διαμονής στο εξωτερικό. Ειδικότερα σε περίοδο οικονομικής κρίσης, σπουδές σε πόλη μακριά από την οικογενειακή εστία, σε σχολή μη πρώτης επιλογής του υποψηφίου, επιφέρει δυσβάσταχτη επιβάρυνση στον οικογενειακό προϋπολογισμό με αβέβαιες ακαδημαϊκές και εργασιακές προοπτικές. Συνεπώς, είναι πολλές οι περιπτώσεις φοιτητών κρατικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που επιλέγουν να σπουδάσουν σε κολλέγιο για προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών.

2. Πώς διασφαλίζεται το υψηλό επίπεδο των παρεχόμενων μαθημάτων;

Ο έλεγχος είναι υποχρεωτικό στοιχείο που εξασφαλίζει τον σπουδαστή. Ο εσωτερικός έλεγχος περιλαμβάνει συγκέντρωση, μελέτη και ανάλυση στοιχείων που προκύπτουν από τους φοιτητές και το διοικητικό και ακαδημαϊκό προσωπικό, ενώ ο εξωτερικός έλεγχος γίνεται από τα συνεργαζόμενα πανεπιστήμια, τους αποφοίτους, τους εργοδότες των αποφοίτων και άλλους οργανισμούς έρευνας αγοράς. Τα αποτελέσματα αυτών των ελέγχων ανατροφοδοτούν και επαναπροσδιορίζουν τους στρατηγικούς μας στόχους. Όσα ιδιωτικά κολλέγια συνεργάζονται με αξιόπιστα πανεπιστήμια του εξωτερικού (ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία) υποχρεούνται να λογοδοτούν για την ποιότητα σπουδών, τόσο στα συνεργαζόμενα ιδρύματα, όσο και σε ανεξάρτητές αρχές αξιολόγησης της έδρας των πανεπιστημίων. Στην εξωτερική αξιολόγηση περιλαμβάνεται και αυτή του Υπουργείου Παιδείας, η επιτυχής έκβαση της οποίας εξασφάλισε στο New York College την Άδεια Λειτουργίας ως Κολλέγιο, όπως μπορεί κάποιος να επιβεβαιώσει στην ιστοσελίδα του Υπουργείου.

3. Η παιδεία μπορεί να αποτελέσει λειτουργικό παράγοντα για την υπέρβαση της κρίσης και με ποιον τρόπο;

Σύμφωνα με τις πλέον πρόσφατες εκθέσεις του ΟΟΣΑ η επένδυση στις ανώτερες σπουδές θα συμβάλει στην έξοδο των κρατών από τη κρίση ενώ παράλληλα θα θωρακίσει τους διπλωματούχους από την ανεργία. Όπως υποστηρίζει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΟΑΣΑ, κ. Angel Gurría, καθώς αναδυόμαστε από την παγκόσμια οικονομική κρίση, η ζήτηση για τριτοβάθμια εκπαίδευση θα αυξηθεί, ενώ εάν οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί μπορέσουν να ανταποκριθούν, τότε θα έχουν συμβάλλει στην εθνική ανάκαμψη. Όπως είπε φέτος ο Αναπληρωτής Διευθυντής Εκπαίδευσης του ΟΟΣΑ, Andreas Schleicher, «η εκπαίδευσή μας σήμερα είναι η οικονομία μας αύριο».

4. Ποια η σύνδεση των ειδικοτήτων με την αγορά εργασίας;

Η σύνδεση των σπουδών με την αγορά εργασίας δεν είναι άμεση, ούτε αυτονόητη. Το εκπαιδευτικό σύστημα, το πρόγραμμα σπουδών, το διδακτικό προσωπικό και η κουλτούρα του εκπαιδευτικού φορέα, σε συνάρτηση με τα προσωπικά χαρακτηριστικά των αποφοίτων και τις ιδιαιτερότητες της αγοράς, είναι μερικοί από τους σημαντικότερους παράγοντες που επιδρούν στην απασχολησιμότητα των νέων αποφοίτων. Στο New York College εστιάζουμε στη δημιουργία μιας κουλτούρας επαγγελματικής σταδιοδρομίας στην οποία οι σπουδές προσδίδουν τα εργαλεία κριτικής σκέψης, δημιουργικότητας, αυτοπεποίθησης, ανάληψης ρίσκου και ανοικτού ορίζοντα απαλλαγμένου από τα στενά όρια ενός συγκεκριμένου επαγγέλματος. Για παράδειγμα, ο απόφοιτος ανθρωπιστικών σπουδών δεν είναι απαραίτητο να γίνει καθηγητής, αλλά μπορεί να εργαστεί σε ένα πλήθος ειδικοτήτων, όπως διοίκηση, δημοσιογραφία, διαφήμιση, συμβουλευτική, ή να αναπτύξει τη δική του επιχειρηματική δραστηριότητα.

5. Πιστεύετε ότι υπάρχει κάποιος τομέας στο κολλέγιό σας που χρειάζεται περαιτέρω βελτίωση;

Το περιβάλλον της εκπαίδευσης είναι δυναμικό και εξαρτώμενο από το διεθνές και εθνικό εξωτερικό οικονομικό, κοινωνικό και επιστημονικό γίγνεσθαι. Άρα η βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών αποτελεί διαρκή διαδικασία, βασίζεται στα αποτελέσματα της εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης και αφορά όλους τους τομείς λειτουργίας μας. Για παράδειγμα, η αναζήτηση νέων προγραμμάτων σε ειδικότητες αιχμής με αξιόπιστα Πανεπιστήμια της Ευρώπης και της Αμερικής, οι επενδύσεις σε εκπαιδευτικές τεχνολογίες καθώς και οι στρατηγικές επεκτάσεις στην Ευρώπη, όπως ήδη έχουμε πραγματοποιήσει σε Τσεχία και Αλβανία, είναι κάποια παραδείγματα των δραστηριοτήτων βελτίωσης που σχεδιάζουμε.

6. Σας έχει επηρεάσει η κρίση και, αν ναι, πώς έχετε αντιδράσει για να την αντιμετωπίσετε;

Η οικονομική κρίση δεν έχει ανεπηρέαστη το χώρο της εκπαίδευσης. Για παράδειγμα, ξέρουμε ότι στη δημόσια εκπαίδευση οι περικοπές που γίνονται αναμφίβολα επηρεάζουν την ποιότητα σπουδών και τις συνθήκες φοίτησης. Αντιθέτως, εμείς στον ιδιωτικό τομέα επενδύουμε ολοένα μεγαλύτερα ποσά με στόχο την αύξηση ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών δεδομένης και της σύμπραξης του New York College με Ευρωπαϊκά και Αμερικάνικα πανεπιστήμια υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών. Επακόλουθο της προσπάθειάς μας αυτής είναι ο αυξανόμενος αριθμός των υποψηφίων που προτιμούν την ποιότητα και την ασφάλεια της ιδιωτικής εκπαίδευσης.

7. Ποιοι είναι οι στόχοι και τα σχέδιά σας για τα επόμενα χρόνια;

Είναι πεποίθησή μας ότι ένας εκπαιδευτικός οργανισμός δεν μπορεί να λειτουργεί στην απομόνωση. Το New York College είναι ο πρώτος εκπαιδευτικός φορέας που τόλμησε να επενδύσει στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στα Βαλκάνια και την Κεντρική Ευρώπη. Οι φοιτητές μας έχουν την δυνατότητα να επωφεληθούν από τα προγράμματα σπουδών πανεπιστημίων στην Ευρώπη και στην Αμερική, καθώς και από προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, αναγνωρισμένα από το τοπικό Υπουργείο Παιδείας, που έχουμε ιδρύσει στο εξωτερικό. Αυτές οι ευκαιρίες είναι ανοικτές και στους εκπαιδευτικούς του ομίλου μας, οι οποίοι έχουν την δυνατότητα να διδάσκουν και στο εξωτερικό αποκτώντας έτσι πολύτιμη εμπειρία για τους ίδιους και τους φοιτητές τους. Στην Ευρώπη και στην Αμερική τα πανεπιστήμια επιδιώκουν συνεργασίες με άλλα ομοειδή ιδρύματα στο εξωτερικό αλλά και με εταιρίες, χτίζοντας έτσι εκπαιδευτικές, οικονομικές και πολιτισμικές γέφυρες ανάμεσα σε χώρες και ανθρώπους. Πιστεύουμε ότι στα άμεσο μέλλον θα είμαστε έτοιμοι να ανακοινώσουμε τη παρουσία μας στην επόμενη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα.

in.gr