Την παράταση υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών-προμηθευτών μέχρι τις 28 Νοεμβρίου 2013 ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών.

Η αρχική προθεσμία υποβολής εξέπνεε στις 30 Σεπτεμβρίου για όσους είχαν ΑΦΜ που έληγε σε 1, 2, 3, ωστόσο πλέον παρατείνεται για τις 28 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με την απόφαση που υπογράφει ο Γ. Μαυραγάνης η προθεσμία υποβολής όλων των καταστάσεων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων για τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν το ημερολογιακό έτος 2012, καθώς και των ισοζυγίων για τις χρήσεις που έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2012,  παρατείνεται ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του αριθμού φορολογικού μητρώου του φορολογούμενου ως εξής:

-Μέχρι την 18η Νοεμβρίου 2013 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 1,2,3.

-Μέχρι την 21η Νοεμβρίου 2013 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 4,5,6.

-Μέχρι την 25η Νοεμβρίου 2013 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 7,8,9.

-Μέχρι την 28η Νοεμβρίου 2013 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 0.

Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ