Πάνω στην ανοικτή πλατφόρμα e-learning της Google θα βασιστούν τα εκπαιδευτικά προγράμματα με τα οποία ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών για την στήριξη των εξωστρεφών επιχειρήσεων. Πρόκειται για τον Course Builder, που χτίστηκε με τεχνολογίες της Google πριν από έναν περίπου χρόνο.

Η Διαδικτυακή Πλατφόρμα που κτίζει ο ΣΕΒ, με την υποστήριξη της Google, αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών της Google σε μία σειρά ενεργειών: e-learning, δημιουργία και διαχείριση ψηφιακού περιεχομένου, εξ αποστάσεως συμβουλευτική υποστήριξη από μέντορες και εμπειρογνώμονες, video conferencing, δημιουργία ομάδων εργασίας, πρόσβαση σε χρήσιμο πληροφοριακό υλικό, αξιοποίηση cloud κ.ά.

Η πλατφόρμα θα είναι αρχικά διαθέσιμη στις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια «Export Expert» του ΣΕΒ, (περίπου 200 εξωστρεφείς επιχειρήσεις), ενώ στη  συνέχεια θα υποστηρίξει τις Πρωτοβουλίες του ΣΕΒ για τη Νεανική Επιχειρηματικότητα (περίπου 90 επιχειρηματικές ομάδες νέων επιστημόνων) και την Καινοτομία (περίπου 200 επιχειρήσεις) όπως και άλλες δράσεις που αναπτύσσει ο ΣΕΒ προς τα μέλη του.

Ο κ. Διονύσης Κολοκοτσάς, Διευθυντής Εταιρικών Σχέσεων της Google διευκρίνισε πως ο Course Builder θα προσαρμοστεί στις ανάγκες του προγράμματος του ΣΕΒ.

In.gr Τεχνολογία