Το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.) ανακοινώνει τη διάθεση εξειδικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων στους τομείς της Ελεγκτικής και Λογιστικής σε συνδυασμό με τη Διοίκηση Επιχειρήσεων, τα Τραπεζικά, τα Χρηματοοικονομικά και τα Νομικά.

Η παρακολούθηση των προγραμμάτων προσφέρει μοναδικά εφόδια καθώς βοηθάει τους ενδιαφερόμενους να αξιοποιήσουν τα προσόντα που ήδη έχουν, συνδυάζοντας τις δεξιότητές τους με αυτές της Ελεγκτικής, Λογιστικής, Διοίκησης, Χρηματοοικονομικών και Νομικών.

Τα Προγράμματα απευθύνονται σε αποφοίτους ΑΕΙ/ΑΤΕΙ και Λυκείου με ή χωρίς εργασιακή εμπειρία που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις ώστε να μπορούν να απασχοληθούν σε Λογιστικά Γραφεία, Επιχειρήσεις, Τράπεζες, Επενδυτικούς Οργανισμούς, Συμβουλευτικές Επιχειρήσεις κ.α.

Η διάρκεια των προγραμμάτων είναι μονοετής ή διετής και η επιτυχής παρακολούθησή τους οδηγεί στην απόκτηση «Professional Certificate» και «Advanced Professional Certificate» αντίστοιχα, στο εκπαιδευτικό αντικείμενο που επιλέγουν οι ενδιαφερόμενοι.

Professional Certificate (Μονοετή προγράμματα φοίτησης)

  Advanced Professional Certificate (Διετή προγράμματα φοίτησης)

   Τα προγράμματα επιδοτούνται από τον ΟΑΕΔ (ΛΑΕΚ 0,45%)

   Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν αναλυτικά τη δομή των Προγραμμάτων στην ιστοσελίδα

   http://elearn.elke.uoa.gr/elearn/soel

   Η διδασκαλία των Προγραμμάτων συνδυάζει δια ζώσης μαθήματα από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές και Νομικούς του Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ. και εξ αποστάσεως εκπαίδευση (e-learning) μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

   Έναρξη Μαθημάτων: 4/11/2013

   Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στα τηλέφωνα 210 3689465 & 210 3689402 ή
   στο email: [email protected]

   Ξένη δημοσίευση