Μετά από πολύμηνες συζητήσεις, τα δυο παλιά και πολύ γνωστά Κολλέγια, ο ΑΚΤΟ και το Ελληνοβρετανικό κατέληξαν σε μία σημαντική συνεργασία με βάση την οποία ενώνουν τις δυνάμεις τους για να αντιμετωπίσουν μαζί τις ανάγκες του σήμερα και τις προκλήσεις του αύριο.

Σήμερα, τα δύο κολλέγια χρησιμοποιούν τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του ΑΚΤΟ στην Αθήνα και την Θεσσαλονίκη και προχωρούν σε παράλληλη προβολή. Με αυτόν τον τρόπο στους ίδιους χώρους προσφέρονται μια μεγάλη σειρά προγραμμάτων σπουδών στους τομείς του Design, των Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, της Τεχνολογίας, της Πληροφορικής, της Διοίκησης, της Αρχιτεκτονικής και της Ψυχολογίας.

Βασική αρχή και των δύο κολλεγίων είναι ότι μπορούν πλέον να προσφέρουν στους σπουδαστές τους συνθήκες εκπαίδευσης οι οποίες αντιστοιχούν σε αυτές των ξένων ιδιωτικών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Εξ άλλου και τα δύο κολλέγια πιστεύουν, ότι οι σπουδαστές τους μπορούν να τα επιλέγουν όχι ως μια δεύτερη λύση σε περίπτωση αποτυχίας στις πανελλαδικές εξετάσεις αλλά σαν μια βασική επιλογή με βάση την ποιότητα της λειτουργίας τους. Αυτή η πεποίθηση ενισχύεται και από το ότι κατά τους τελευταίους μήνες λύθηκε οριστικά το θέμα της αναγνώρισης των πτυχίων των αποφοίτων τους, τα οποία δίδονται από βρετανικά πανεπιστήμια.

Η κίνηση των δύο Κολλεγίων δείχνει την αποφασιστικότητά τους να ενισχύσουν την παρουσία τους στον νέο χάρτη της μεταλυκειακής εκπαίδευσης. Δείχνει επίσης και την ανταπόκρισή τους στην σύγχρονη τάση των συνεργασιών σε όλους τους τομείς της σημερινής οικονομίας.

Συνάπτεται το σχετικό ενημερωτικό φυλλάδιο με το οποίο τα δύο κολλέγια παρουσιάζουν την συνεργασία τους.

 • Την διαφαινόμενη δυνατότητα ίδρυσης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων
 • Την προσέλκυση ξένων φοιτητών
 • Την εγκατάσταση σε άλλες χώρες, όπου επιτρέπεται ήδη η ίδρυση Ιδιωτικών Πανεπιστημίων

Βασικοί στόχοι θα είναι:

 • Η βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης
 • Η ανάπτυξη αποτελεσματικότερων οργανωτικών δομών
 • Η ανάπτυξη νέων μορφών εκπαίδευσης και ιδιαιτέρως της τηλε-εκπαίδευσης
 • Η είσοδος σε νέους εκπαιδευτικούς τομείς κοινού ενδιαφέροντος
 • Η ανάπτυξη έρευνας στους τομείς τους
 • Η μεταφορά τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών από το ένα στο άλλο
 • Η αμοιβαία υποστήριξη
 • Η εξασφάλιση καλύτερων κτιριακών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού

in.gr