Υπεγράφη από τον υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυριάκο Μητσοτάκη η υπουργική απόφαση που καθορίζει τη διαδικασία επιλογής των προς μετάταξη ή μεταφορά υπαλλήλων, τα κριτήρια επιλογής και κατάταξής τους, καθώς και τον τρόπο μοριοδότησής τους.

Όπως και στην προηγούμενη απόφαση, που εκδόθηκε στις 2 Αυγούστου, τα περισσότερα μόρια λαμβάνουν οι υπάλληλοι που:

 • έχουν διοριστεί μέσω ΑΣΕΠ
 • οι απόφοιτοι της Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • εκείνοι που κατέχουν πτυχία, μεταπτυχιακά και διδακτορικά
 • όσοι γνωρίζουν ξένες γλώσσες
 • όσοι έχουν προϋπηρεσία σε θέσεις ευθύνης

Αρνητική βαθμολογία θα υπάρχει για εκείνους που επανειλημμένα είχαν πέσει σε βαριά πειθαρχικά παραπτώματα καθώς ενδέχεται να χάσουν ακόμη και 30 μόρια.

Ενδεικτικά, για προσωπικό κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ ο μέγιστος αριθμός μορίων είναι:

 • 30 μόρια για τα τυπικά προσόντα
 • 30 μόρια για τη διοικητική εμπειρία
 • 30 μόρια για τον τρόπο εισαγωγής στη δημόσια διοίκηση
 • 10 μόρια για την υπηρεσιακή αξιολόγηση

Σε ό,τι αφορά τις πειθαρχικές ποινές

 • -10 μόρια για πρόστιμο έως τις αποδοχές 12 μηνών
 • -20 μόρια για  στέρηση δικαιώματος προαγωγής από 1-5 έτη, στέρηση δικαιώματος συμμετοχής σε διαδικασία επιλογής προϊστάμενου οργανικής μονάδας οποιουδήποτε επιπέδου από 1-5 έτη και αφαίρεση της άσκησης των καθηκόντων προϊσταμένου οργανικής μονάδας οποιουδήποτε επιπέδου για τη θητεία ή το υπόλοιπό της. 
 • -30 μόρια στις περιπτώσεις υποβιβασμού έως δύο βαθμούς και προσωρινή παύση από 3-12 μήνες με πλήρη στέρηση αποδοχών.

Η υπουργική απόφαση αποτελεί συνέχεια εκείνης της 2ας Αυγούστου (προέβλεπε τον καθορισμό της διαδικασίας επιλογής των υπαλλήλων που τίθενται σε κινητικότητα) και βασιζόταν, σύμφωνα με τον υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης, σε τέσσερις αρχές: αξιοκρατία στον τρόπο εισαγωγής του υπαλλήλου στο δημόσιο, αξιοσύνη σε σχέση με τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, αυστηρότητα στον έλεγχο της αρνητικής συμπεριφοράς στην υπηρεσία, αλλά και εμπιστοσύνη στη νέα γενιά των δημοσίων υπαλλήλων.

Σκοπός της υπουργικής απόφασης, που δόθηκε τη Δευτέρα στη δημοσιότητα, είναι η ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων σχετικών με:

 • Τη διαδικασία επιλογής των προς μετάταξη ή μεταφορά των υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα
 • Τα αναγκαία δικαιολογητικά
 • Τα επιμέρους κριτήρια μοριοδότησης
 • Τον αριθμό των μορίων που αντιστοιχούν στα επιμέρους κριτήρια

Καθοριστικό ρόλο στη διαδικασία έχει το ΑΣΕΠ, το οποίο υποστηρίζει το Τριμελές Ειδικό Συμβούλιο του φορέα υποδοχής, λειτουργικά, διοικητικά και μηχανογραφικά, ενώ παράλληλα αναλαμβάνει βάσει των πινάκων συνδρομής κριτηρίων, τη μοριοδότηση των προσόντων των υπαλλήλων, σύμφωνα με τα κριτήρια που έχουν τεθεί.

Επίσης, το ΑΣΕΠ καταρτίζει κατά φθίνουσα σειρά πίνακα βαθμολογικής κατάταξης υπαλλήλων ανά φορέα υποδοχής, κατηγορία, κλάδο ή και ειδικότητα προσωπικού και τον διαβιβάζει στο αρμόδιο Τριμελές Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο του φορέα υποδοχής.

Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ,ΑΠΕ-ΜΠΕ