Σύμφωνα με το ευρωπαϊκό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο, η ΕΕΤΤ αποφάσισε την απορρύθμιση της λιανικής αγοράς στη σταθερή τηλεφωνία για κλήσεις εντός της ελληνικής επικράτειας από οικιακούς και επιχειρηματικούς πελάτες.

Το σχετικό Σχέδιο Μέτρων που κατέθεσε η Ελληνική Ρυθμιστική Αρχή, μετά και την ολοκλήρωση της εθνικής δημόσιας διαβούλευσης, έγινε αποδεκτό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή χωρίς σχόλια.

Ως αποτέλεσμα της ρυθμιστικής πολιτικής της ΕΕΤΤ, η λιανική αγορά κλήσεων στη σταθερή τηλεφωνία τείνει προς αποτελεσματικό ανταγωνισμό προς όφελος των καταναλωτών. Στο πλαίσιο αυτό η ΕΕΤΤ αποφάσισε την άρση όλων των κανονιστικών υποχρεώσεων που είχαν επιβληθεί στον ΟΤΕ.

In.gr Τεχνολογία