Σε αντίθεση με την Ελλάδα και πολλές άλλες χώρες, ο ετήσιος Κρατικός Προϋπολογισμός στη Βρετανία ανακοινώνεται στην Άνοιξη. Όμως ο Υπουργός Οικονομικών κάνει τη λεγόμενη ‘Φθινοπωρινή Δήλωση’ η οποία επικαιροποιεί τον Προϋπολογισμό και περιλαμβάνει όλα τα επιπρόσθετα μέτρα που απαιτούνται.  Η Φθινοπωρινή Δήλωση του 2012 έγινε αυτή την εβομάδα.

Όπως όλοι γνωρίζουμε, το ευρωπαϊκό αλλά και το διεθνές περιβάλλον εξακολουθεί να είναι δυσμενές. Η ανεξάρτητη Αρχή Παρακολούθησης του Προϋπολογισμού, που ιδρύθηκε το 2010 και παρέχει αξιολόγηση των οικονομικών συνθηκών, στην οποία βασίζονται οι αποφάσεις της βρετανικής κυβέρνησης, επιβεβαιώνει ότι οι παρατεταμένες συνέπειες της οικονομικής κρίσης σε παγκόσμιο επίπεδο αλλά και στην Ευρωζώνη καθώς και οι επιπτώσεις τους πληθωρισμού θα οδηγήσουν σε μία πιο αργή και άνιση ανάκαμψη από ο,τι είχε αρχικά προβλεφθεί.

Σε αυτό το πλαίσιο, η απάντηση της Βρετανικής κυβέρνησης έχει τριπλό στόχο:  να θωρακίσει την οικονομία, να προωθήσει την ανάπτυξη και να διασφαλίσει δίκαιη κατανομή των βαρών.  Ως εκ τούτου θεσπίζονται επιπλέον μέτρα που αφορούν τη φορολογία και τα επιδόματα πρόνοιας, έτσι ώστε να συνεισφέρουν στη μείωση του δημόσιου ελλείμματος όλοι όσοι μπορούν, ενώ παράλληλα προστατεύονται όσοι βρίσκονται σε πραγματική ανάγκη και αντιμετωπίζεται δραστικά η φοροαποφυγή και η φοροδιαφυγή. Ταυτόχρονα θα υπάρξουν και περαιτέρω μειώσεις δαπανών, εξαιρουμένων των δαπανών για την υγεία και την παιδεία.

Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ισοσκελισμένο προϋπολογισμό.  Αλλά η έμφαση είναι στην ανάπτυξη.  Οι μειώσεις δαπανών θα απελευθερώσουν 5.5 δις στερλινών για έργα υποδομών, υποστήριξη των μακροπρόθεσμων ιδιωτικών επενδύσεων στα οδικά δίκτυα, έρευνα και ανάπτυξη και νέες σχολικές μονάδες. Η φορολογία επιχειρήσεων θα μειωθεί κατά 1% το 2014, φτάνοντας το 21%.  Θα διατεθούν περισσότερα κεφάλαια για χρηματοδότηση εξαγωγών.  Αλλά και ο βρετανικός οργανισμός προώθησης Εμπορίου & Επενδύσεων,  το UK Trade and Investment (UKTI),  θα ενισχυθεί περαιτέρω.  Εδώ στην Ελλάδα, το UKTI θα επικεντρωθεί στην υποστήριξη Βρετανικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και εξωστρεφών Ελληνικών επιχειρήσεων που δοκιμάζουν την έξοδό τους στις διεθνείς αγορές ώστε να επωφεληθούν από τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Βρετανίας.

Το συμπέρασμα; Η δημοσιονομική πειθαρχία (ή, αλλιώς, η λιτότητα) παραμένει αναπόφευκτη.  Όμως η ανάπτυξη είναι εξίσου σημαντική. Όμως, παρά τις δύσκολες συνθήκες, είμαστε στο σωστό δρόμο για να κάνουμε τη Βρετανία ακομα πιο ελκυστικό προορισμό για τις επιχειρήσεις, κάτι με το οποίο θα συμφωνούσαν και πολλοί από τους Έλληνες εταίρους μας.

Δρ. Ντέιβιντ Λάντσμαν