Νέο Κώδικα Δεοντολογίας που θα διέπει την λειτουργία της φαρμακευτικής βιομηχανίας και των συνεργαζόμενων εταίρων του κλάδου, ενέκρινε ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ), κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσής του.

Με γνώμονα την διαφάνεια, ο νέος επικαιροποιημένος κώδικας δεσμεύει όλους τους εταίρους του ΣΦΕΕ αλλά και την Πολιτεία στην ανάληψη συγκεκριμένων δράσεων, ώστε οι ασθενείς να έχουν πρόσβαση στις θεραπείες που τους αξίζουν.

Σε δήλωσή του, ο πρόεδρος του ΣΦΕΕ Κωνσταντίνος Φρουζής αναφέρει χαρακτηριστικά:
«Με πλήρη επίγνωση της συμβολής μας στο κοινωνικό και οικονομικό γίγνεσθαι της χώρας και έχοντας ως στόχο την Διαφάνεια, η φαρμακευτική βιομηχανία, στο πλαίσιο της αυτορρύθμισης, προχωρά στη θέσπιση αυστηρότερων κανόνων και πρακτικών που διέπουν τη λειτουργία μας. Ο νέος Κώδικας Δεοντολογίας δεσμεύει όλους τους εταίρους μας και την Πολιτεία για μεγαλύτερη διαφάνεια και ανάληψη συγκεκριμένων δράσεων.»

Στην κρίσιμη κοινωνική, πολιτική και οικονομική συγκυρία που βιώνει η χώρα, η βιομηχανία του φαρμάκου, ελληνική και πολυεθνική, δείχνει να έχει πλήρη επίγνωση του ρόλου της, δίνοντας το παράδειγμα μίας άλλης νοοτροπίας προσαρμοσμένης στην εποχή μας, στην Ελλάδα της κρίσης. Μίας νοοτροπίας που συμβάλλει θετικά στην προσπάθεια που πρέπει να κάνει η χώρα μας για να οδηγηθεί σε τροχιά αξιοπιστίας και ανάπτυξης. Παράλληλα, όμως, δεσμεύεται να συνεχίσει να συμβάλλει στη διαρκή ενημέρωση και επιμόρφωση της επιστημονικής και ιατρικής κοινότητας.

health.in.gr