Όλα τα συστήματα αυτοελέγχου του σακχάρου αίματος της Abbott Diabetes Care ανήκουν πλέον στην οικογένεια FreeStyle και είναι χωρίς κωδικοποίηση.

Η σειρά συστημάτων FreeStyle περιλαμβάνει τους μετρητές σακχάρου FreeStyle Lite, FreeStyle Freedom Lite και FreeStyle Precision που είναι σχεδιασμένοι να ικανοποιούν κάθε ιδιαίτερη ανάγκη των ατόμων με διαβήτη:

  • Το σύστημα FreeStyle Lite απευθύνεται σε ανθρώπους πολυάσχολους με έντονους ρυθμούς ζωής, παιδιά ή ενήλικες, οι οποίοι χρειάζονται έναν μετρητή σακχάρου μικρό σε μέγεθος για εύκολη μεταφορά και διακριτική μέτρηση που εξασφαλίζει απλή μέτρηση χωρίς κωδικοποίηση.
  • Το σύστημα FreeStyle Freedom Lite απευθύνεται σε ανθρώπους με διαβήτη κάθε ηλικίας που αναζητούν ευκολία στη χρήση και ακριβή αποτελέσματα σε ένα σύστημα με εργονομικό σχεδιασμό για μεγαλύτερη άνεση και μεγάλες ενδείξεις για εύκολη ανάγνωση των αποτελεσμάτων.

Τα συστήματα FreeStyle Lite και FreeStyle Freedom Lite λειτουργούν με τις ταινίες μέτρησης γλυκόζης FreeStyle Lite οι οποίες κυκλοφορούν με νέα συσκευασία.

Το σύστημα Precision Xceed από τον Ιανουάριο του 2012 έχει μετονομαστεί σε FreeStyle Precision και κυκλοφορεί με νέα συσκευασία παρέχοντας στα άτομα με διαβήτη απλή μέτρηση και περισσότερη εξασφάλιση. Απευθύνεται κυρίως σε άτομα με διαβήτη που κάνουν ινσουλίνη, σε παιδιά με διαβήτη και σε γυναίκες με διαβήτη κύησης καθώς μετράει γλυκόζη και κετόνη στο αίμα. Λειτουργεί με τις νέες ταινίες FreeStyle Precision που είναι χωρίς κωδικοποίηση.

health.in.gr