Η Σχολή Υγείας και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Aegean Omiros College διοργανώνει μια σειρά ολοκληρωμένων προγραμμάτων κατάρτισης, επιμόρφωσης και ακαδημαϊκής εκπαίδευσης που προορίζονται για στελέχη επιχειρήσεων, εργαζόμενους φοιτητές και σπουδαστές.

Οι δραστηριότητες του τομέα καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα εταιρειών και κλάδων.

Στις κορυφαίες συνεργασίες του περιλαμβάνονται εκπαιδευτικά projects με μεγάλους Δήμους, καθώς και τα μεγαλύτερα Κέντρα Υγείας, Αποκατάστασης, Νοσοκομεία, Κλινικές και Φορείς με υψηλό φιλανθρωπικό έργο που λειτουργούν ως ΜΚΟ.

Επίσης, το Aegean Omiros College προσφέρει δωρεάν υποστήριξη στην αγγλική γλώσσα στους φοιτητές εκείνους που επιθυμούν να τελειοποιήσουν τις γνώσεις τους.

in.gr