Τα παρακάτω στοιχεία προέρχονται από την Επιδημιολογική Μελέτη της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας, που πραγματοποιήθηκε το 2005 με την υποστήριξη της Colgate.

Από την έρευνα προκύπτει ότι, μόνο το 35,4% βουρτσίζει τα δόντια του δύο ή περισσότερες φορές ημερησίως, ενώ 4,9% δεν τα βουρτσίζει ποτέ. Βέβαια και εδώ υπάρχουν μεγάλες διακυμάνσεις κατά περιοχή και ηλικιακή ομάδα.

Για παράδειγμα στην ηλικιακή ομάδα 65-74 το ποσοστό εκείνων που βουρτσίζουν τα δόντια τους δύο ή περισσότερες φορές την ημέρα κυμαινόταν από 5,9% στη Νάξο μέχρι 39,5% στην Αθήνα ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά για την ηλικιακή ομάδα 35-44 κυμαίνονταν από 29,7% στο νομό Καστοριάς μέχρι 53% στο νομό Ιωαννίνων. Ο αστικός πληθυσμός, τα κορίτσια και τα παιδιά με γονείς με ανώτερο επίπεδο εκπαίδευσης βούρτσιζαν τα δόντια τους συχνότερα.

health.in.gr