Τα παρακάτω στοιχεία προέρχονται από την Επιδημιολογική Μελέτη της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας, που πραγματοποιήθηκε το 2005 με την υποστήριξη της Colgate.

Το επίπεδο της στοματικής υγιεινής συνήθως προσδιορίζεται με ειδικούς δείκτες μέτρησης της οδοντικής πλάκας και της τρυγίας (πέτρα).

Η έρευνα της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας έδειξε ότι μεταξύ των τριών ηλικιακών ομάδων των παιδιών, η πλέον «προβληματική» σε όρους στοματικής υγιεινής είναι αυτή των 12 ετών με 78,2% των παιδιών να έχουν μέτρια έως κακή στοματική υγιεινή. Το ποσοστό αυτό είναι συμβατό με τα ευρήματα του ερωτηματολογίου που απάντησα τα παιδιά, απ’ όπου προκύπτει ότι 68,7% των παιδιών αυτής της ηλικίας δεν πλένουν τα δόντια τους ή τα πλένουν σποραδικά και μια φορά την ημέρα. Είναι επίσης συμβατό με το γεγονός ότι ελάχιστα χρησιμοποιούν οδοντικό νήμα ή τοπικές φθοριώσεις στο Οδοντιατρείο, φθοριούχα δισκία. κλπ. Όλα αυτά τα μέσα και ειδικά η φθοριούχος οδοντόπαστα έχουν βρεθεί από μελέτες ότι βελτιώνουν τη Στοματική Υγεία. Επιπλέον, φαίνεται ότι στους ενήλικες και όσο αυξάνεται η ηλικία, το επίπεδο στοματικής υγιεινής επιδεινώνεται και έτσι π.χ. ενώ στην ηλικιακή ομάδα 35-44, κακή στοματική υγεία έχει ένας στους 12, στην ομάδα 65-74 γίνεται περίπου ένας στους πέντε.

Επίσης, στις τρεις ηλικιακές ομάδες των παιδιών και ιδιαίτερα αυτή των πέντε ετών, προκύπτει ότι το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο στις αγροτικές περιοχές σε σύγκριση πάντα με τις αστικές. Ταυτόχρονα, και η επίδραση του επιπέδου εκπαίδευσης και του εισοδήματος είναι καθοριστική στο επίπεδο στοματικής υγιεινής.

Δείκτης Οδοντικής Πλάκας κατά ηλικία και ομάδα πληθυσμού

Τα ευρήματα αυτά συνάδουν με την πολύ χαμηλή κατανάλωση φθοριούχου οδοντόκρεμας στην Ελλάδα. Βρισκόμαστε στην τελευταία θέση σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρώπης όπως παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα, που προκύπτει από στοιχεία εκτός αυτής της μελέτης. Με μέση ποσότητα κατανάλωσης οδοντόπαστας στην Ευρώπη τα 250-300 ml στην Ελλάδα καταναλώνουμε μόνο 190 ml.

Κατανάλωση Οδοντόκρεμας στην Ευρώπη

health.in.gr