Ο σκοπός της έρευνας με θέμα «Επιδημιολογική κατάσταση της Στοματικής Υγείας του Ελληνικού Πληθυσμού», που πραγματοποιήθηκε από την Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία, με την υποστήριξη της Colgate, ήταν η καταγραφή της Στοματικής Υγείας του Ελληνικού πληθυσμού και η αποτύπωση του μεγέθους των προβλημάτων στοματικής υγείας στη χώρα μας.

health.in.gr