Τα παρακάτω στοιχεία προέρχονται από την Επιδημιολογική Μελέτη της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας, που πραγματοποιήθηκε το 2005 με την υποστήριξη της Colgate.

Οι νόσοι του περιοδοντίου μετρήθηκαν στην παρούσα έρευνα με τον σύνθετο δείκτη CPITN, με τον οποίο προσδιορίζεται η παρουσία αιμορραγίας, τρυγίας και περιοδοντικών θυλάκων και υπολογίστηκε για όλες τις ηλικιακές ομάδες πλην εκείνης των 5 ετών. Στο παρακάτω σχήμα αποτυπώνεται η «δομή» του προβλήματος αυτού κατά ηλικιακή ομάδα και πως αυτή μεταβάλλεται.

Από τα στοιχεία φαίνεται ότι υπάρχουν έντονες διακυμάνσεις κατά περιοχή όσον αφορά τη τιμή του CPITN. Στις ηλικιακές ομάδες 12 και 15 ετών η Αχαΐα εμφανίζεται με τα περισσότερα περιοδοντικά προβλήματα, κυρίως αιμορραγία και τρυγία, και η Λέσβος με τα λιγότερα. Στην ομάδα 35-44 ο νομός Χανίων εμφανίζεται με τα περισσότερα προβλήματα, κυρίως θύλακοι, και ο νομός Αχαΐας με τα λιγότερα, ενώ στην ομάδα 65-74 οι αντίστοιχοι νομοί είναι των Ιωαννίνων και Χανίων. Δηλαδή ο νομός Χανίων εμφανίζεται στην ομάδα 35-44 να είναι ο «πλέον προβληματικός» όσον αφορά τον επιπολασμό των περιοδοντικών νοσημάτων και στην ομάδα 65-74 αυτός με τα λιγότερα προβλήματα.

Αν η τερηδόνα είναι υπεύθυνη για την απώλεια των για την απώλεια των δοντιών μέχρι την ηλικία των 35-44 ετών, οι νόσοι του ούλων (ουλίτιδα, περιοδοντίτιδα) ευθύνονται για την απώλεια των δοντιών στις μεγαλύτερες ηλικίες. Αυτό που επίσης διαφεύγει της προσοχής των αρμοδίων και του κόσμου είναι ότι η ουλίτιδα είναι προπομπός της περιοδοντίτιδας και εγκαθίσταται στην εφηβεία. Αν δηλαδή οι ηλικίες στόχος για την εφαρμογή μέτρων πρόληψης της τερηδόνας είναι τα 6 και τα 12 χρόνια, για τις νόσους του περιοδοντίου θα πρέπει να είναι τα 12 και 15 χρόνια. Είναι οι ηλικίες που η παρέμβαση θα πρέπει να είναι ουσιαστική αν θέλουμε να μειώσουμε των αριθμό των ατόμων που στις μεγαλύτερες ηλικίες καταλήγουν χωρίς δόντια.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το 41,5% των παιδιών με αιμορραγία των ούλων (αρχή ουλίτιδας) στην ηλικία των 12 ετών συνδυάζεται με το 46,8% των ενηλίκων με τρυγία (πρόοδος προς περιοδοντίτιδα) στην ηλικία των 35-44 ετών και με θυλάκους (3-5 mm) στην ηλικία 65-74 ετών που είναι το τελικό στάδιο πριν το τέλος και την απώλεια των δοντιών. Απόλυτα συνδεδεμένο επίσης φαίνεται πως είναι το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 35-44 ετών με τρυγία (46,8%) με το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 65-74 ετών που καταλήγουν με οδοντοστοιχία (41,2%).

health.in.gr