Το 2005 ολοκληρώθηκε η Πανελλαδική επιδημιολογική έρευνα σχετικά με την «Επιδημιολογική κατάσταση της Στοματικής Υγείας του Ελληνικού Πληθυσμού», που πραγματοποιήθηκε από την Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία, με την υποστήριξη της Colgate.

Η έρευνα αυτή βασίστηκε τόσο στην κλινική εξέταση όσο και στη συμπλήρωση ερωτηματολογίων από τους συμμετέχοντες, αποτυπώνοντας έτσι τη συνολική επιδημιολογική εικόνα της Ελλάδας για τη στοματική υγεία.

health.in.gr