Ο επικεφαλής του Ομίλου ΟΤΕ από τον Νοέμβριο του 2011 κάνει τον απολογισμό του 2011, αξιολογεί τα αποτελέσματα και αφήνει μετέωρη την ανάπτυξη δικτύου επόμενης γενιάς FTTC VDSL από τον Όμιλο.

Ο κ. Τσαμάζ αναφέρθηκε στις κινήσεις της Διοίκησης του ΟΤΕ για την αναχρηματοδότηση του δανεισμού του Ομίλου, ο οποίος, αν και υπό φυσιολογικές συνθήκες δεν θεωρείται υψηλός, επηρεάζεται από την κρίση χρέους της Ελλάδας. Ο κ. Τσαμάζ, περιέγραψε με λεπτομέρεια τις μέχρι τώρα κινήσεις του ΟΤΕ για την αναχρηματοδότηση μέχρι το 2014 δανείων ύψους 3,4 δισ. ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα, μέσα στο 2011 ο ΟΤΕ προχώρησε:
•   το Φεβρουάριο, στην έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους 900 εκατ. ευρώ με κοινοπραξία 16 τραπεζών
•   τον Απρίλιο, στην επιτυχή έκδοση τριετών ομολογιών με σταθερό επιτόκιο συνολικού ύψους 500 εκατ. ευρώ.
•   το Δεκέμβριο, στη συμφωνία για την πώληση του ποσοστού 20% που κατείχε ο ΟΤΕ στην Telekom Srbija, έναντι σχεδόν 400 εκατ. ευρώ.

Τσαμάζ: «Αξιοσημείωτες αντοχές στα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου ΟΤΕ»

Ο κ. Τσαμάζ χαρακτήρισε ικανοποιητικά τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου ΟΤΕ,  τονίζοντας ότι «επιδεικνύουν αξιοσημείωτες αντοχές». Λειτουργώντας σε ένα περιβάλλον όπου το εισόδημα των καταναλωτών και η ζήτηση μειώνονται, ο ρυθμός απώλειας των εσόδων του Ομίλου επιβραδύνθηκε το Γ΄ τρίμηνο του 2011, ενώ διατηρήθηκε το περιθώριο λειτουργικής κερδοφορίας και επετεύχθησαν ισχυρές λειτουργικές χρηματοροές. Σε αυτό συνέβαλε σημαντικά και η συνεχής προσπάθεια της Διοίκησης για περιορισμό του κόστους λειτουργίας.

Επενδύσεις

Ψήφο εμπιστοσύνης στην αγορά χαρακτήρισε ο κ. Τσαμάζ την επένδυση ύψους 119 εκατ. ευρώ που πραγματοποίησε η COSMOTE για την εξασφάλιση φάσματος συχνοτήτων για την επόμενη 15ετία. Όπως τόνισε, «η επένδυση αυτή αποδεικνύει ότι και θέλουμε και μπορούμε να συμβάλουμε στην ανάκαμψη της αγοράς».

Διαβάστε σχετικά στο tech.in.gr

Μόνο υπό προϋποθέσεις η ανάπτυξη του δικτύου FTTC VDSL από τον ΟΤΕ

Αναφορικά με την ανάπτυξη σταθερών δικτύων νέας γενιάς – ο ΟΤΕ έχει ταχθεί υπέρ της ανάπτυξης δικτύου FTTC VDSL -, o κ. Τσαμάζ επεσήμανε ότι μπορεί να πραγματοποιηθεί  μόνο υπό προϋποθέσεις.

Διαβάστε στο tech.in.gr:

Η Κοινωνική συνεισφορά του Ομίλου ΟΤΕ το 2011: 6 εκατομμύρια ευρώ

Ο κ. Τσαμάζ δεν παρέλειψε να αναφερθεί στα προγράμματα Εταιρικής Υπευθυνότητας, επισημαίνοντας ότι ο Όμιλος ΟΤΕ, παρά το δυσμενές περιβάλλον, συνέχισε αμείωτα την κοινωνική του συνεισφορά με την επένδυση των ΟΤΕ-COSMOTE σε προγράμματα Εταιρικής Υπευθυνότητας για το 2011 να ξεπερνά τα 6 εκατ. ευρώ.  

Οι προκλήσεις στο άμεσο μέλλον για τον Όμιλο ΟΤΕ

  • Η μείωση του δανεισμού,
  • η συνέχιση του μετασχηματισμού της εταιρείας,
  • η μείωση του κόστους,
  • τα εργασιακά και
  • τα ρυθμιστικά θέματα

είναι οι κυριότερες προκλήσεις που ο όμιλος ΟΤE έχει μπροστά του στο εγγύς μέλλον. 

Τέλος ο κ. Τσαμάζ ευχαρίστησε τους συνεργάτες του, αλλά και τους 30.000 υπαλλήλους όλων των εταιρειών του Ομίλου για τη συνεισφορά τους.

In.gr Τεχνολογία