Σειρά «δράσεων κατά προτεραιότητα» με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εφαρμογής τους καλείται να εφαρμόσει η κυβέρνηση μετά τις αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής της 26ης Οκτωβρίου. Περιλαμβάνονται επώδυνα μέτρα, όπως μείωση συντάξεων σε ΟΤΕ και ΝΑΤ, αυξήσεις εισφορών και περικοπή παροχών στο Ταμείο Επιστημόνων, αλλαγές στη φορολόγηση ελευθέρων επαγγελματιών, απολύσεις εφόρων που δεν πιάνουν στόχους, καθώς και διαρθρωτικές αλλαγές, όπως πλήρη απελευθέρωση κλειστών επαγγελμάτων και ενίσχυση του ανταγωνισμού στην αγορά με στόχο να πέσουν οι τιμές σε προϊόντα και υπηρεσίες.

Όπως αναφέρει Το Βήμα, την ώρα που γίνονταν οι διαπραγµατεύσεις για την ελάφρυνση του δηµοσίου χρέους στις Βρυξέλλες, η τρόικα έστειλε στην κυβέρνηση κατάλογο µε τις 31 δράσεις, που η κυβέρνηση πρέπει να εφαρμόσει κατά προτεραιότητα και με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Όπως δήλωσε ο υπουργός Οικονοµικών Ευ.Βενιζέλος επιστρέφοντας από τις Βρυξέλλες, οι δράσεις αυτές «αποτελούν την προϋπόθεση για να πετύχει το νέο πρόγραμμα».

Η εφαρµογή των οκτώ από τα µέτρα που περιλαµβάνονται στη λίστα της τρόικας αφορά µειώσεις συντάξεων, αύξηση ασφαλιστικών εισφορών και ψαλίδισµα παροχών υγείας στα «ευγενή Ταµεία» και τοποθετείται χρονικά πριν από την καταβολή της 6ης δόσης.

Τα µέτρα αυτά κρίνονται απολύτως αναγκαία, καθώς τα ασφαλιστικά ταµεία χάνουν µεγάλο µέρος της περιουσίας και των εσόδων τους. Γιαυτόν το λόγο αυτό έχει αποφασιστεί να ενισχυθούν από τον προϋπολογισµό µε πρόσθετα κονδύλια 1,5 δισ. ευρώ -πέραν της τρέχουσας κρατικής χρηµατοδότησης- προκειµένου να αντεπεξέλθουν στις αυξηµένες ανάγκες του 2012.

Τα µέτρα που αποσκοπούν στη µείωση των δαπανών των Ταµείων και στην εξεύρεση νέων πόρων είναι τα εξής:

 • Η άµεση έκδοση υπουργικής απόφασης για τη µείωση των συντάξεων του ΝΑΤ και του ΟΤΕ σε ποσοστό ως 40% για τους συνταξιούχους ηλικίας κάτω των 60 ετών.
 • Η αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών κύριας και επικουρικής σύνταξης για τους ασφαλισµένους στο Ενιαίο Ταµείο Ανεξάρτητα Ασφαλισµένων (ΕΤΑΑ), που είναι το ενοποιηµένο Ταµείο των νοµικών, των γιατρών και των µηχανικών.
 • Η µείωση-εναρµόνιση του επιπέδου παροχών υγείας των Ταµείων των Επιστηµόνων που συγχωνεύθηκαν στο ΕΤΑΑ.

Για τις τράπεζες η τρόικα ζητεί:

 • Να προχωρήσουν οι θεσµικές και οργανωτικές µεταρρυθµίσεις (τις οποίες έχει συµφωνήσει µε την κυβέρνηση αλλά δεν έχουν ανακοινωθεί) στην Τράπεζα της Ελλάδος, στο Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας και στο Ταµείο Εγγύησης Καταθέσεων.
 • Να επικαιροποιηθεί άµεσα το σχέδιο αναδιάρθρωσης της ΑΤΕ και να ολοκληρωθεί η «κεφαλαιοδότησή» της.
 • Να καταρτιστεί σχέδιο δράσης και να εκδοθεί προεδρικό διάταγµα για τον διαχωρισµό του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε τελικό στόχο να ιδιωτικοποιηθεί η «τράπεζα δανείων» που θα δηµιουργηθεί.

Για τη φορολογική πολιτική η τρόικα υποδεικνύει στην κυβέρνηση τα εξής:

 • Να κληθούν άµεσα για έλεγχο οι 1.700 φορολογούµενοι (φυσικά πρόσωπα) µε τη µεγαλύτερη ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα. Οι ελεγκτές θεωρούν ότι στα ακίνητα έχει τοποθετηθεί το µεγαλύτερο µέρος των εισοδηµάτων που δεν φορολογήθηκαν και των αδήλωτων πόρων της παραοικονοµίας στη χώρα µας.
 • Να προχωρήσει στην αλλαγή της φορολογίας των ελεύθερων επαγγελµατιών µε το φορολογικό νοµοσχέδιο.
 • Να κλείσει άµεσα τις 31 ∆ΟΥ για τις οποίες αποφάνθηκε ότι δεν έχουν αντικείµενο και πρέπει να απορροφηθούν από άλλες και εντός του 2012 να κλείσουν όλες οι µικρές περιφερειακές ∆ΟΥ.
 • Να απολυθούν όλοι οι έφοροι που δεν πιάνουν τους στόχους είσπραξης των εσόδων.
 • Να γίνει γενική ρύθµιση ληξιπρόθεσµων οφειλών στο ∆ηµόσιο.
 • Να λειτουργήσουν τα φορολογικά δικαστήρια.

Κρίσιµες για την επιστροφή της οικονοµίας στην ανάπτυξη θεωρούνται οι διαρθρωτικές αλλαγές που έχουν ατονήσει και συγκεκριµένα:

 • Η πλήρης απελευθέρωση των κλειστών επαγγελµάτων.
 • Η ενίσχυση του ανταγωνισµού στην αγορά προϊόντων και υπηρεσιών προκειµένου να πέσουν οι τιµές.
 • Οι ιδιωτικοποιήσεις και η πώληση κρατικής περιουσίας.

Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ