Αν έχετε μόλις ανακαλύψει ότι πάσχετε από διαβήτη, μην αρχίσετε να πιστεύετε ότι είστε άρρωστος ή ότι έχετε αποκτήσει κάποιου είδους αναπηρία. Eκατομμύρια άνθρωποι, έχουν διαβήτη και οι περισσότεροι διάγουν φυσιολογική, δραστήρια ζωή. Oρισμένοι πορεύονται μαζί του για περισσότερα από 50 χρόνια. Με την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην κατανόηση και την καταπολέμηση της ασθένειας, οι προοπτικές για κάποιον με διαβήτη είναι καλύτερες από ποτέ. Σκοπός του αφιερώματος αυτού είναι να σας βοηθήσει να καταλάβετε τι είναι ο διαβήτης και πώς μπορείτε να τον ελέγξετε.

health.in.gr