Καταμετρημένοι 7.000.000 χρήστες και 100.000 επιχειρήσεις εμπιστεύονται καθημερινά τα δεδομένα τους στο box.net.

Ανάμεσά τους η Procter & Gamble και η AAA καθώς σε ποσοστό 77% εταιρείες που ανήκουν στη λίστα Fortune 500 χρησιμοποιούν το σύννεφο του box.net για αποθήκευση δεδομένων.

Δημιουργία δωρεάν λογαριασμού στο box.net

INTERNET NOW !