Το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος επισκέφτηκε ο Υφυπουργός Παιδείας και Έρευνας της Γερμανίας κ. Thomas Rachel συνοδευόμενος από το Γενικό Πρόξενο της Γερμανίας κ. Wolfgang Hoelscher-Obermaier στις 3 Οκτωβρίου 2011. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης ενημερώθηκαν από τον Αντιπρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής καθ. κ. Νικόλαο Μουσιόπουλο και το μέλος της Δ.Ε. καθ. κ. Αθανάσιο Καϊση τόσο για την μέχρι σήμερα πορεία του πρώτου Δημόσιου Ελληνικού Πανεπιστήμιου που προσφέρει προγράμματα σπουδών αποκλειστικά στην αγγλική γλώσσα, όσο και για την ερευνητική του δραστηριότητα.

Ο κ. Αντιπρόεδρος στην παρουσίαση του τόνισε το γεγονός ότι το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος δίνει ιδιαίτερο βάρος στη στενή συνεργασία με το παραγωγικό ιστό ακολουθώντας ανάλογες επιτυχημένες πρακτικές όπως σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες.

Ο κ. Υφυπουργός εξέφρασε τη μεγάλη ικανοποίηση του για το εγχείρημα δημιουργίας ενός εξωστρεφούς ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος με προφανή αναπτυξιακά οφέλη και τα μέχρι σήμερα ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα και υποσχέθηκε να φροντίσει για την εμβάθυνση των υπαρχουσών συνεργειών με φορείς από τη Γερμανία αλλά και την εξεύρεση νέων συνεργασιών με αντίστοιχους φορείς.

Ταυτότητα

Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος (Δι.Πα.Ε.)

Tο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος (www.ihu.edu.gr) ιδρύθηκε το 2005 (Νόμος 3391) και αποτελεί το πρώτο δημόσιο Ελληνικό Πανεπιστήμιο, που προσφέρει προγράμματα σπουδών αποκλειστικά στην αγγλική γλώσσα. Στο Δι.Πα.Ε. λειτουργούν τρεις Σχολές: η Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης που προσφέρει τρία μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών: Executive MBA, MSc in Management, MSc in Banking & Finance, η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών που προσφέρει ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών: MA in Black Sea Cultural Studies, και η Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας που προσφέρει δύο μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών: MSc in Information and Communication Technology Systems, MSc in Energy Systems.

Υπεύθυνος Επικοινωνίας MME
Ιωάννης Κώνστας
Program Manager
[email protected], 2310807532

in.gr