Με πολύ μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2011 στο Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας ΝΟΗΣΙΣ, η εκδήλωση, με θέμα: «Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης αριστεύει: Οι διακρίσεις της ακαδημαϊκής χρονιάς 2010-2011». Στο κατάμεστο από κόσμο αμφιθέατρο, 79 διακριθέντες τιμήθηκαν για το καινοτόμο ερευνητικό τους έργο.

Προηγήθηκε συζήτηση, με θέμα: «Η συμβολή του πανεπιστημίου στην έρευνα και την καινοτομία». Στη συζήτηση συμμετείχαν ο Ειδικός Γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων, Βασίλης Παπάζογλου, οι Πρυτάνεις του Α.Π.Θ. και του ΠΑ.ΜΑΚ., Γιάννης Μυλόπουλος και Γιάννης Χατζηδημητρίου, ο Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), Αθανάσιος Κωνσταντόπουλος, ο Πρόεδρος της Ζώνης Καινοτομίας A.E., Λευτέρης Ιακώβου, ο Πρόεδρος Πολιτιστικής Εταιρίας Επιχειρηματιών Βορείου Eλλάδος, Σταύρος Ανδρεάδης και ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Ευρωσύμβουλοι Α.Ε., Πάρις Κοκορότσικος.

Η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να συναντηθούν η ερευνητική δουλειά που γίνεται στα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα με την οικονομική δραστηριότητα. «Ειδική αναφορά» δήλωσε ο Πρύτανης του Α.Π.Θ., Καθηγητής Γιάννης Μυλόπουλος «έγινε στον τρόπο με τον οποίο οι φορείς της ερευνητικής δραστηριότητας, δηλαδή τα πανεπιστήμια, θα συναντήσουν τους φορείς της οικονομικής δραστηριότητας, δηλαδή τον επιχειρηματικό κόσμο, προκειμένου η έρευνα να μετεξελιχθεί σε καινοτομικά προϊόντα και αυτά με τη σειρά τους να συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη που είναι και ο τελικός στόχος για την έξοδο από την κρίση. Όλοι οι ομιλητές, ο καθένας από τη δική του πλευρά, περιέγραψαν τον τρόπο με τον οποίο θεωρούν ότι πρέπει να γίνει η σύνδεση των διαφορετικών παραγόντων της δημόσιας ζωής. Υπήρξε μεγάλη συμφωνία σε αυτό που πρέπει να συμβεί τα επόμενα χρόνια και δεν είναι άλλο από τη συνέργεια μεταξύ των διαφορετικών πλευρών της κοινωνικής και οικονομικής ζωής της χώρας και συγκεκριμένα των πανεπιστημίων, των ερευνητικών, παραγωγικών και επιχειρηματικών φορέων».

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης