Οι γυναίκες περιμένουν χαμηλότερους μισθούς σε όλη την Ευρώπη

Οι γυναίκες κερδίζουν 17.5% λιγότερο από τους άντρες συναδέλφους τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως δεν αποτελεί έκπληξη, που οι γυναίκες φοιτήτριες μεταπτυχιακών προγραμμάτων στην Ευρώπη αναμένουν να κερδίζουν λιγότερο από τους άντρες συναδέλφους τους όταν αποφοιτήσουν. Σύμφωνα με μια πρόσφατη μελέτη από το Universum, μια Σουηδική εταιρία συμβούλων, οι γυναίκες που σπουδάζουν στα κορυφαία Ευρωπαϊκά πανεπιστήμια αναμένεται αν κερδίσουν κατά μέσο όρο 8.600€ ή 21% λιγότερο από τον αρχικό μισθό των αντρών (που ανέρχεται στα 40.000€. Οι γυναίκες και οι άντρες φαίνεται πως διαφέρουν στον τόπο εργασίας και στις προσδοκίες από την καριέρα τους που μπορεί να εξηγεί γιατί διαφέρουν οι προσδοκίες από τις αμοιβές. Οι άντρες δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα στο να είναι οι μάνατζερ και να έχουν αρχηγικές τάσεις σε σχέση με τις γυναίκες (34% των αντρών σε σχέση με το 22% των γυναικών) και προτιμούν δουλειές με υψηλό βαθμό ευθύνης (25% σε σχέση με το 17%). Οι γυναίκες προτιμούν να δουλεύουν για εταιρείες που δίνουν έμφαση στην εταιρική ευθύνη και την ηθική ενώ οι άντρες ενδιαφέρονται περισσότερο για το κύρος τους (31% σε σχέση με το 24%). 

 

 

 

 

 

The Economist