Τα περισσότερα πανεπιστήμια έχουν παρόμοιες απαιτήσεις για τη διαδικασία αίτησης για ένα διδακτορικό. Οι απαιτήσεις τείνουν να ποικίλλουν ανάλογα με το ίδρυμα και την ακαδημαϊκή περιοχή για την οποία καταθέτετε την αίτησή σας. Ωστόσο, συνήθως απαιτείται μια γενική φόρμα που υποβάλλεται είτε γραπτά είτε ηλεκτρονικά. Οι απαιτούμενες πληροφορίες περιλαμβάνουν προσωπικά στοιχεία του υποψηφίου, το όνομα του προγράμματος, τα αποτελέσματα εξετάσεων κ.τ.λ. Επίσης, έχουμε τα βαθμολόγια που εξαρτώνται από την προτίμηση του πανεπιστημίου για το οποίο κάνετε αίτηση και όπου θα πρέπει να περιληφθούν γνήσια ή θεωρημένα αντίτυπα των πτυχίων. Μια προσωπική δήλωση στην οποία θα αναφέρετε το όνομα του ινστιτούτου που κάνετε αίτηση και θα πρέπει να καταθέσετε μια έκθεση, όπου θα αναφέρετε τους λόγους για τους οποίους θέλετε να κάνετε αίτηση. Η καθαρότητα των λόγων που σας οδήγησαν στην επιλογή σας εγγυάται ένα καλό αποτέλεσμα. Σκεφτείτε πως πρόκειται για μια συνέντευξη. Επίσης θα χρειαστούν συστατικές επιστολές. Οι περισσότερες σχολές ζητούν 2 ή 3 επιστολές. Αυτές σε κάθε περίπτωση είναι πολύ σημαντικές και ειδικά για τα πιο ανταγωνιστικά προγράμματα στα κορυφαία πανεπιστήμια. Το να διαλέξετε κριτή μπορεί να είναι μια εξαιρετικά επίπονη διαδικασία και θα πρέπει να οδηγηθείτε από τις απαιτήσεις της σχολής και του προγράμματός σας. Επίσης στις περισσότερες περιπτώσεις απαιτείται και η καταβολή ενός ποσού με την αίτηση. Στόχος τους είναι να καλύψουν το κόστος για την επεξεργασία της αίτησης και χωρίς την καταβολή αυτού του παράβολου δεν είναι δυνατόν να επεξεργαστούν την αίτησή σας.

Επιπλέον, συγκεκριμένα προγράμματα απαιτούν άλλες πιο συγκεκριμένες συνιστώσες, όπως το δείγμα ακαδημαϊκής γραφής, ένα μέρος της δουλειάς σας καθώς και δείγμα της ερευνητικής σας πρότασης που θα τονίζει την περιοχή της έρευνας στην οποία θέλετε να εστιάσετε. Σε κάθε περίπτωση, το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο οποίο κάνετε αίτηση θα πρέπει να κάνει ξεκάθαρο τι απαιτείται για να προχωρήσει η αίτησή σας. Ωστόσο, είναι δική σας ευθύνη να καταφέρετε να πετύχετε αυτές τις απαιτήσεις.

Αναλόγως με το σχολείο στο οποίο αποφασίζετε να κάνετε αίτηση, το να κατανοήσετε πότε θα καταθέσετε το υλικό της και πότε είναι οι προθεσμίες μπορεί να κάνει τη διαφορά μεταξύ του να γίνετε δεκτοί και να απορριφθείτε. Τα μεταπτυχιακά σχολεία τείνουν να έχουν διαφορετικές προσεγγίσεις ως προς τις προθεσμίες, ορισμένες μπορεί να είναι και δεσμευτικές. Τα πανεπιστήμια στην Αμερική τείνουν να λειτουργούν με ένα σύστημα αυστηρών ημερομηνιών και η αίτηση πρέπει να κατατεθεί δύο φορές τον χρόνο. Πολλά ευρωπαϊκά πανεπιστήμια χρησιμοποιούν τα χρονοδιαγράμματα μόνο ενδεικτικά και δέχονται αιτήσεις όλο τον χρόνο. Όταν έχετε αποφασίσει ποιο είναι το ίδρυμα στο οποίο θα κάνετε αίτηση, τότε το μόνο που χρειάζεστε είναι δύο πράγματα: η ευθύνη να βρείτε αν υπάρχει μια αίτηση και, σε περίπτωση υποτροφίας, αν υπάρχουν ημερομηνίες που σχετίζονται με την υποτροφία σας.

Τι είναι αυτό που θέλουν να δουν εκείνοι που εξετάζουν την αίτησή σας;

Το προσωπικό που ασχολείται με τις αιτήσεις ψάχνει για υποψηφίους που είναι ικανοί να συνεισφέρουν στο πρόγραμμα μέσω των προσωπικών εμπειριών τους και του υποβάθρου τους. Ενώ οι ακαδημαϊκοί τίτλοι είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας στη διαδικασία εισαγωγής, ποτέ δεν θα πρέπει να υποτιμάτε τις δικές σας προσωπικές εμπειρίες – τι είναι αυτό που σας κάνει μοναδικό κι έχει άμεση σχέση με την πιθανή συνεισφορά σας σε ένα μεταπτυχιακό ή διδακτορικό πρόγραμμα.

Ο Randy Vener, διευθυντής admissions στο Αμερικάνικο Πανεπιστήμιο του Παρισιού, βλέπει εκατοντάδες ή χιλιάδες αιτήσεις αποφοίτων κάθε χρόνο για τα 8 μεταπτυχιακά που προσφέρει το πανεπιστήμιό του και είναι ξεκάθαρο ποιοι υποψήφιοι επιτυγχάνουν. Οι καλές αιτήσεις έχουν 3 διαστάσεις – συνδυάζουν ένα ακαδημαϊκό αρχείο με την προσωπική ιστορία και τις εμπειρίες των υποψηφίων. Είναι ξεκάθαρο πως θέλουν να μελετήσουν ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα και πόσο σχετικές είναι οι δεξιότητές τους με την επιτυχία τους στο πρόγραμμα αυτό. Οι υποψήφιοι έχουν αυτοπεποίθηση και, αν έχουν κάποια εμπειρία που τους κάνει καλύτερους υποψηφίους, τότε σίγουρα η αίτησή τους θα πετύχει.

Θα πρέπει πάντα να βεβαιώνεστε πως το υλικό της αίτησής σας εστιάζει σε μια συγκεκριμένη σχολή ή σε μεμονωμένα προγράμματα και αντανακλά τους πραγματικούς λόγους για τους οποίους κάνετε αίτηση. Το προσωπικό που εξετάζει την αίτηση θέλει να διαβάσει μια αίτηση που κάνει ξεκάθαρο για ποιον λόγο θα πρέπει να γίνετε δεκτοί στο δικό τους πρόγραμμα και όχι σε κάποιο άλλο και γιατί ταιριάζετε στο πρόγραμμά τους. Μέχρι αυτό το σημείο, η πρόοδος που απαιτείται να κάνετε είναι τεράστια – αν κάνετε αίτηση σε δύο ή τρία διαφορετικά σχολεία, θα πρέπει να ετοιμάσετε την κάθε αίτηση ξεχωριστά. Το να αντιγράφετε υλικό από την μια αίτηση στην άλλη δεν είναι καλός οδηγός. Πρέπει να προσαρμόσετε το υλικό στις δυσκολίες και τις αδυναμίες του προγράμματος για το οποίο κάνετε αίτηση. Χωρίς αυτό, η αίτησή σας θα είναι πιο αδύναμη και θα υπάρξει μια αρνητική διάσταση. Το να έχετε το τυπικό profile ενός υποψηφίου με μεταπτυχιακό ή διδακτορικό της επιλογής σας θα κάνει εύκολη τη συμπλήρωση της αίτησής σας. Θα πρέπει όμως να σκεφτείτε πιθανές αδυναμίες στην αίτησή σας. Για παράδειγμα, εξαιρετικές αναφορές που εξηγούν τις χαμηλές βαθμολογίες μπορούν να έχουν μεγάλη σημασία για εκείνον που θα κρίνει την αίτησή σας, ενώ το ίδιο μπορεί να γίνει και με την εργασιακή εμπειρία, αν σχετίζεται με το αντικείμενο του μεταπτυχιακού σας. Μια εξέταση με χαμηλότερα αποτελέσματα από τα αναμενόμενα μπορεί να μη μετρήσει αρνητικά, αν συνοδεύεται από ένα πολύ καλό και ξεκάθαρο γράμμα που θα εξηγεί τους λόγους που επιλέξατε το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό. Κρίσιμο σε όλα αυτά είναι πως διευκολύνετε και τον υπεύθυνο αιτήσεων του κάθε πανεπιστήμιου όταν του δίνετε όλες τις σχετικές πληροφορίες με όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με το γιατί είστε ο τέλειος υποψήφιος για το πρόγραμμα για το οποίο κάνετε αίτηση.

Πολλά μεταπτυχιακά προγράμματα συλλέγουν αιτήσεις από όλο τον κόσμο και δεν παίρνουν αποφάσεις κάθε φορά που λαμβάνουν μια νέα αίτηση. Αν αυτή είναι η περίπτωση, το να σκεφτείτε κατάλληλες στρατηγικές που θα σας διαβεβαιώσουν πως η αίτησή σας ξεχωρίζει από το σύνολο είναι σημαντικό. Το προσωπικό σας στοιχείο ή η ερευνητική σας δήλωση είναι το κλειδί για να αποκτήσετε ένα υψηλότερο προφίλ σε σχέση με άλλους υποψηφίους είτε εισάγοντας έναν πιο θετικό τόνο που να βασίζεται στις δικές σας εμπειρίες είτε υιοθετώντας έναν πιο δημιουργικό τρόπο παρουσίασης του εαυτού σας. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να καταθέσετε όλα τα προσόντα σας και τη σχετική σας εμπειρία. Αυτό θα επιτρέψει στον υπεύθυνο αιτήσεων να δει γιατί είστε ο κατάλληλος υποψήφιος.

Τέλος, πρέπει να ξεκινήσατε μια επαφή με το σχολείο που επιλέξατε, πριν κάνετε αίτηση και αλλού, για να ξεχωρίσετε από το πλήθος. Αν μπορείτε να συναντήσετε κάποιον προσωπικά, τότε είναι ακόμη καλύτερο αλλά οι ευθείες ερωτήσεις μέσω e-mail ή τηλεφώνου μπορούν να βοηθήσουν την αίτησή σας και να δείξουν πως είστε ένας υποψήφιος που είναι πρόθυμος και προσηλωμένος στους στόχους τους. Υπάρχει ωστόσο μια κρίσιμη ισορροπία σε αυτό το σημείο, η οποία βρίσκεται μεταξύ της περιοδικής επαφής και των καθημερινών εμπειριών. Το ίδιο ισχύει και για όσους είναι υποψήφιοι για κάποιο διδακτορικό.

Όποιο και αν είναι το πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει ή η χώρα στην οποία κάνετε αίτηση το να συμπληρώσετε την αίτησή σας είναι το πιο σημαντικό βήμα. Το κάθε πανεπιστήμιο και η κάθε χώρα έχουν διαφορετικό σύστημα αλλά τα βασικά σημεία της αίτησης σας είναι τα ίδια: να παρουσιάσετε το υλικό σας εντός προθεσμιών, να επενδύσετε χρόνο στο να γράψετε το γράμμα, να διαλέξετε τους κατάλληλους κριτές και να σιγουρέψετε πως το περιεχόμενο και ο τόνος του γράμματός σας ταιριάζουν με το πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει. Να θυμάστε αυτά τα βήματα και οι πιθανότητες της επιτυχίας θα αυξηθούν κατακόρυφα.

Μπορεί τα κριτήρια να ανακοινώνονται από το κάθε ίδρυμα δημοσίως αλλά πουθενά δεν αναγράφεται ποια είναι τα στοιχεία που μπορούν να κάνουν την πραγματική διαφορά. Στα κορυφαία πανεπιστήμια φτάνουν πολλές αιτήσεις που διαθέτουν τα τυπικά απαιτούμενα προσόντα αλλά εν τέλει απορρίπτονται. Αν και ορισμένες από τις αρνητικές απαντήσεις σχετίζονται με το γεγονός πως οι αιτήσεις δεν πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια, μια σειρά στρατηγικών υπάρχουν για να κάνουν την αίτησή σας να ξεχωρίσει από τις υπόλοιπες.

Πρώτον, οι περισσότεροι υποψήφιοι δεν διαβάζουν τις οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης με λεπτομέρεια και κάνουν λάθη κατά τη συμπλήρωση ή τις στέλνουν σε λάθος γραφεία. Καθώς έχει μειωθεί ο αριθμός των μαθητών που τελικά περνάνε από συνέντευξη, η αίτηση είναι η μοναδική ευκαιρία που έχετε για να πείσετε το Γραφείο Εγγραφών πως πραγματικά αξίζετε για κάποιο πρόγραμμα και ενώ τα ακαδημαϊκά κριτήρια θα κυριαρχούν σε κάθε απόφαση, η πρώτη εντύπωση μετράει. Αν η αίτησή σας δεν είναι επαρκής, θα δώσει στον ακαδημαϊκό υπεύθυνο την εντύπωση πως κάτι προσπαθείτε να κρύψετε. Θεωρείστε κάθε πλευρά της αίτησής σας όσο πιο σοβαρά γίνεται και ελέγξετε το υλικό με βάση τις οδηγίες που σας δόθηκαν πριν το καταθέσετε.

Δεύτερον, το γράμμα που ζητείται σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναφέρει τόσο το υπόβαθρό σας, όσο και τους λόγους που σχετίζονται με το αντικείμενο σπουδών. Οι επιτυχημένοι υποψήφιοι θα πρέπει να μπορούν να μιλήσουν για τον εαυτό τους και να δίνουν πληροφορίες τόσο από την ακαδημαϊκή όσο και από την προσωπική τους ζωή και να προσθέτουν πραγματική αξία στην ίδια την αίτηση. Μια δήλωση με χαρακτήρα θα ξεχωρίσει και θα κάνει τον ακαδημαϊκό υπεύθυνο να εξετάσει σοβαρά την αίτησή σας. Το κλειδί για κάθε υποψήφιο είναι η σχέση με το προτεινόμενο πρόγραμμα σπουδών και το ερευνητικό αντικείμενο και πως το παρακολουθούμενο πρόγραμμα θα στηρίξει τη μελλοντική επαγγελματική εμπειρία του. Ένα πολύ καλό γράμμα μπορεί να πάρει καιρό για να γραφτεί και θα πρέπει να ταιριάζει με τον χαρακτήρα και την προσωπικότητά σας.

Τελικά, έχει σημασία να δείξετε πως κατανοείτε το πρόγραμμα και πως σας ενδιαφέρει πραγματικά. Οι άνθρωποι, που θα σας επιλέξουν, διαβάζουν το υλικό της αίτησης και προσπαθούν να σας δουν ως έναν φοιτητή τους, πρόθυμο να συνεισφέρει στην εκπαιδευτική διαδικασία και θέλουν να είναι σίγουροι για τον τρόπο που θα χρηματοδοτήσετε τις σπουδές σας. Σε μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο, οι φοιτητές καλούνται να συνεισφέρουν στη διαμόρφωση της συζήτησης γύρω από ορισμένα θέματα με διαφορετικό τρόπο από αυτόν που κάνουν στο προπτυχιακό επίπεδο. Η αίτησή σας θα πρέπει να περιλαμβάνει πληροφορίες που θα δείχνουν την ικανότητά σας ή το ενδιαφέρον σας για το αντικείμενο. Για παράδειγμα, αν έχετε γράψει κάποιο κείμενο που δημοσιεύθηκε γύρω από το αντικείμενο που σας ενδιαφέρει. Με τον τρόπο αυτό θα δώσετε την πλήρη εικόνα σε εκείνους που πρόκειται να σας επιλέξουν και θα είναι σίγουροι για τα ενδιαφέροντα και τα ταλέντα σας.

Quacquarelli Symonds (QS)