Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι οι σπουδές αποτελούν μια σημαντική επένδυση χρόνου, χρημάτων και ενέργειας. Όπως σε κάθε επένδυση, πρέπει να επιδιώξουμε το μέγιστο της απόδοσης. Και όπως σε κάθε αγορά, ο καλός καταναλωτής είναι ο ενημερωμένος καταναλωτής. Στην έρευνά μας πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, ενίοτε και «υποψιασμένοι». Χωρίς καμία διάθεση κινδυνολογίας, πρόκειται για μια επιλογή οι συνέπειες της οποίας δεν έχουν ημερομηνία λήξεως. Η επιλογή του φορέα, στον οποίο κάποιος θα σπουδάσει, είναι μια απόφαση που θα τον ακολουθεί μια ζωή. Το όνομα του φορέα –πανεπιστήμιο, κολέγιο, εργαστήριο ελευθέρων σπουδών, ΙΕΚ κτλ.– θα είναι γραμμένο στο βιογραφικό μας για όλη την καριέρα μας. Η επιλογή, συνεπώς, δεν θα πρέπει να παρθεί πρόχειρα, γρήγορα και να βασιστεί σε σκόρπιες πληροφορίες. Χρειάζεται πολύ καλή έρευνα αγοράς. Η έννοια «καλύτερο πανεπιστήμιο» είναι σχετική. Το ερώτημα που πρέπει να αφορά τον κάθε υποψήφιο φοιτητή είναι «ποιο είναι το καλύτερο πανεπιστήμιο για τον ίδιο;».

ΒΗΜΑ 1ο
Η πρώτη ερώτηση που πρέπει να απαντήσει ο υποψήφιος στον εαυτό του είναι πόσο χρόνο, κόπο και χρήματα θέλει ή είναι σε θέση να επενδύσει. Για παράδειγμα, αξίζει να διακόψει μία ήδη υπάρχουσα καριέρα; Αξίζει να μετακινηθεί σε άλλη πόλη ή χώρα; Οι δυνατότητες επαγγελματικής αποκατάστασης θα αποσβέσουν την επένδυση χρημάτων και πότε; Οι λόγοι για τους οποίους χρειάζεται το μεταπτυχιακό θα καθορίσουν και το τι «θυσίες» πρέπει να γίνουν για την απόκτησή του.

ΒΗΜΑ 2ο
Αφού απαντηθούν αυτές οι ερωτήσεις, ο υποψήφιος θα πρέπει να εξετάσει τις δικές του δυνατότητες όσον αφορά το βιογραφικό του, δηλαδή να αξιολογήσει τους βαθμούς του από τις προηγούμενες σπουδές, αλλά επίσης και τυχόν εργασιακή εμπειρία, καθώς και άλλες δραστηριότητες που τον κάνουν έναν ελκυστικό φοιτητή για τα πανεπιστήμια. Ο «φάκελος» του υποψήφιου φοιτητή θα καθορίσει και το σε ποια πανεπιστήμια στοχεύει.

ΒΗΜΑ 3ο

Δέκα κριτήρια αξιολόγησης για την επιλογή ενός Πανεπιστημίου

  1. Φήμη και Διεθνής Αξιοπιστία
  2. Αναγνώριση και Πιστοποίηση Σπουδών
  3. Επίπεδο Καθηγητών
  4. Τοποθεσία και Εγκαταστάσεις
  5. Βιβλιοθήκη και Εργαστήρια Υπολογιστών
  6. Ώρες και Μέρες Παρακολούθησης
  7. Περιεχόμενο και Δομή Μαθημάτων
  8. Υπηρεσίες και Διοικητική Υποστήριξη
  9. Συνολικό Κόστος (με βιβλία)
  10. Επίπεδο Αποφοίτων και Σχέση με την Αγορά Εργασίας

Εφόσον ο υποψήφιος φοιτητής έχει επιλέξει το αντικείμενο και τον τόπο σπουδών και γνωρίζει ποια πανεπιστήμια προσφέρουν σχετικές μεταπτυχιακές σπουδές θα πρέπει να αξιολογήσει τους φορείς που παρέχουν αυτά τα πτυχία. Όταν βλέπουμε ή ακούμε για ένα κρατικό πανεπιστήμιο ή ένα πανεπιστήμιο του εξωτερικού, δεν θα πρέπει να εντυπωσιαζόμαστε εύκολα ή να θεωρούμε δεδομένη την ποιότητα. Όπως επίσης δεν πρέπει να αρκούμαστε μόνο σε πληροφορίες που παρέχονται μέσω διαφήμισης, ενημέρωσης διά ζώσης ή από γνωστούς. Στην εποχή μας υπάρχει πληθώρα πηγών διαφορετικών πληροφοριών. Τα πανεπιστήμια διαφέρουν πολύ μεταξύ τους. Μια γρήγορη έρευνα στο διαδίκτυο μας το δείχνει αυτό. Για παράδειγμα, είναι το πρόγραμμα πιστοποιημένο ή αναγνωρισμένο από κάποιους ανεξάρτητους φορείς; Ποιοι διδάσκουν και ποια είναι τα βιογραφικά τους; Γνωρίζει η αγορά εργασίας το εν λόγω ίδρυμα; Ποια η φήμη του; Ζητήστε να επισκεφτείτε τις εγκαταστάσεις (εργαστήρια, αίθουσες, βιβλιοθήκες κτλ. – μια συνήθη πρακτική από υποψήφιους φοιτητές στην Αμερική). Ποιο είναι το πρόγραμμα των μαθημάτων; Τι πληροφορίες υπάρχουν γι’ αυτό το ίδρυμα στο διαδίκτυο; Ο πίνακας κάτωθι μπορεί να μας βοηθήσει να κάνουμε μία πρώτη αξιολόγηση σε ένα πανεπιστήμιο που έχουμε επιλέξει.

Φαίδων Γ.Λ. Κυδωνιάτης