Σε πολλές χώρες του κόσμου το κράτος δεν επεμβαίνει στα θέματα της Παιδείας και η ίδρυση πανεπιστημίων είναι κάτι το οποίο θεωρητικά και πρακτικά μπορεί να κάνει ο οποιοσδήποτε. Αυτό που δίνει αξιοπιστία σε ένα πτυχίο ή σε μία σχολή είναι η πιστοποίηση από έναν ανεξάρτητο περιφερειακό ή εθνικό ή και διεθνή οργανισμό. Δεν υπάρχει ένας παγκόσμιος οργανισμός που να πιστοποιεί όλα τα προγράμματα. Υπάρχουν όμως κάποιοι οργανισμοί και ιδρύματα που κάθε χρόνο αξιολογούν σε διεθνές επίπεδο τα διάφορα πανεπιστήμια και  αντίστοιχα προγράμματα σε όλο τον κόσμο. Τα κριτήρια αξιολόγησης διαφέρουν από οργανισμό σε οργανισμό. Ανάμεσα σε άλλους τρεις πολύ γνωστοί οργανισμοί αξιολόγησης και πιστοποίησης πτυχίων ΜΒΑ είναι οι εξής:

 

  • Στην Αμερική  ο AACSB International (The Association to Advance Collegiate Schools of Business, που παλαιότερα ήταν γνωστός ως The International Association for Management Education) http://www.aacsb.edu
  • Στη Μεγάλη Βρετανία το ΑΜΒΑ (The Association of ΜΒΑs)  http://www.mbaworld.com
  • Στην Ευρώπη ο EQUIS (The European Foundation for Management Development) http://www.efmd.be

Κάποια πανεπιστήμια είναι πλήρη μέλη σε αυτούς τους οργανισμούς, δηλαδή έχουν ελεγχθεί, αξιολογηθεί και πιστοποιηθεί, ενώ κάποια άλλα είναι απλώς δόκιμα μέλη, δηλαδή βρίσκονται στην διαδικασία πιστοποίησης. Υπάρχουν αρκετά πανεπιστήμια, κολέγια και ιδρύματα που δεν έχουν καμία πιστοποίηση ή αναγνώριση, παρά όλα αυτά ο νόμος σε ορισμένες χώρες δεν τους απαγορεύει να αυτοδιαφημίζονται και να οργανώνουν ΜΒΑ προγράμματα. Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να ρωτάει το κάθε πανεπιστήμιο ή κολέγιο για τυχόν πιστοποίηση των προγραμμάτων του και για επιβεβαίωση να επισκεφτεί τις ιστοσελίδες των αντίστοιχων οργανισμών πιστοποίησης, ακόμη και να επικοινωνήσει μαζί τους είτε ηλεκτρονικά είτε τηλεφωνικά.

Διονύσης Κατράκης