Πριν την εγγραφή σας σε κάποιο μεταπτυχιακό ή διδακτορικό πρόγραμμα του εξωτερικού, απαιτείται η κατάθεση ορισμένων δικαιολογητικών τα οποία συνοδεύουν την αίτησή σας. Τα δικαιολογητικά χωρίζονται σε δυο κατηγορίες: πρόκειται για τα πιστοποιητικά που πιστοποιούν το επίπεδο της ξένης γλώσσας του φοιτητή και για εκείνα που αφορούν την πιστοποίηση συγκεκριμένων γνώσεων σε ένα επιστημονικό αντικείμενο.

English Proficiency Tests

TOELF
Πρόκειται για την «Εξέταση της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας» η οποία απαιτείται από τους ξένους φοιτητές που καταθέτουν την αίτησή τους για μεταπτυχιακές σπουδές σε πανεπιστήμια της Αμερικής καθώς και σε αγγλόφωνα πανεπιστήμια της Ευρώπης. Εκείνο που μετράει η εξέταση είναι η δυνατότητα των φοιτητών να κατανοήσουν τα Αγγλικά (κυρίως της Βόρειας Αμερικής) καθώς μιλιούνται, γράφονται και ακούγονται στο πανεπιστήμιο.

Οι περισσότεροι υποψήφιοι για το TOEFL πρόκειται να καταθέσουν την αίτησή τους για κάποιο πρόγραμμα σπουδών στο οποίο η διδασκαλία είναι στα αγγλικά. Επίσης η εξέταση στο TOEFL ζητείται συχνά από οργανισμούς που χορηγούν υποτροφίες προκειμένου να αξιολογήσουν τη δυνατότητα του φοιτητή να κατανοήσει τη γλώσσα του προγράμματος.

Προς το παρόν περισσότεροι από 4.400 κολέγια και πανεπιστημιακά ιδρύματα δέχονται τα αποτελέσματα της εξέτασης TOEFL ως έγκυρα. Η εξέταση του TOEFL περιλαμβάνει την εξέταση των υποψηφίων σε τρεις ενότητες: ανάγνωσης, γραφής, ακοής και επικοινωνίας και η εξέταση γίνεται μέσω υπολογιστή. Σε ορισμένες βέβαια περιοχές η εξέταση μπορεί να γίνει και γραπτά (ιδιαίτερα σε περιοχές που δεν υπάρχει πρόσβαση στο διαδίκτυο). Σε κάθε περίπτωση τα αποτελέσματα της εξέτασης αφού κοινοποιηθούν στον υποψήφιο, αποστέλλονται απευθείας από τον οργανισμό που πραγματοποιεί τις εξετάσεις και στο Πανεπιστήμιο/Ίδρυμα που έχει υποδείξει ο υποψήφιος.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εξετάσεις TOEFL, τα εξεταστικά κέντρα και πηγές προετοιμασίες οι υποψήφιοι μπορούν να επισκεπτούν τους συνδέσμους:

IELTS
Η εξέταση για το IELTS συνδιοργανώνεται από το Βρετανικό Συμβούλιο, το εξεταστικό κέντρο ξένων γλωσσών του Πανεπιστημίου του Cambridge και το IELTS-Australia. Πρόκειται για μια εξέταση πιστοποίησης της Αγγλικής γλώσσας που απαιτείται από πανεπιστήμια της Αγγλίας, της Αυστραλίας, της Νέας Ζηλανδίας και του Καναδά. Σήμερα μάλιστα αποτελεί υποχρεωτική εξέταση για όσους ενδιαφέρονται να συνεχίσουν για μεταπτυχιακές σπουδές στην Αυστραλία και αποτελεί προαπαιτούμενο για τη χορήγηση σπουδαστικής / φοιτητικής visa για φοιτητές που χώρες εκτός Ευρωπαικής Ένωσης και Η.Π.Α. Επίσης το IELTS δεν γίνεται αποδεκτό από τα περισσότερα πανεπιστήμια στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Η εξέταση πραγματοποιείται από το Βρετανικό Συμβούλιο. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τοπικό Βρετανικό Συμβούλιο προκειμένου να βρείτε το πλησιέστερο εξεταστικό σας κέντρο. Τα περισσότερα εξεταστικά κέντρα πραγματοποιούν μια εξέταση τουλάχιστον μια φορά τον μήνα. Θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το πλησιέστερο εξεταστικό κέντρο προκειμένου να μάθετε πότε είναι η επόμενη διαθέσιμη ημερομηνία και να αποκτήσετε μια φόρμα-αίτησης και το εγχειρίδιο του IELTS. Η συμπληρωμένη φόρμα θα πρέπει να σταλεί πίσω στο εξεταστικό κέντρο με το παράβολο της εξέτασης.

Επίσης το Βρετανικό Συμβούλιο παρέχει σύντομα μαθήματα που σας προετοιμάζουν για το IELTS. Τα αποτελέσματα της εξέτασης συνήθως ανακοινώνονται εντός δύο εβδομάδων από την ημερομηνία της εξέτασης. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε περισσότερα από δυο αντίγραφα με τα αποτελέσματά σας.

Οι ενότητες του test είναι οι εξής:

 • Η Ακουστική Ενότητα: Διάρκεια: 30 λεπτά
 • Ακαδημαϊκή Ανάγνωση / Διάρκεια  : 60 λεπτά
 • Ακαδημαϊκή Γραφή  –  / Διάρκεια : 60 λεπτά
 • Προφορική Ενότητα / Διάρκεια 11-14 λεπτά
 • Συνολική Διάρκεια της εξέτασης 2 ώρες και 45 λεπτά.

Θα λάβετε ξεχωριστή βαθμολογία για κάθε ενότητα. Οι βαθμολογίες για την κάθε ενότητα προστίθενται και προκύπτει η Συνολική Βαθμολογία. Σε κάθε ενότητα δίνεται περιληπτικά και το επίπεδο των αγγλικών για εκείνη την ενότητα. Υπάρχουν 9 επίπεδα από το 1 (μη χρήστης) μέχρι το 9 (έμπειρος χρήστης).

Συνήθως η ελάχιστη βαθμολογία που απαιτείται είναι το 7 ωστόσο η ακριβής βαθμολογία ποικίλλει ανάλογα με το τμήμα και το πανεπιστήμιο στο οποίο στέλνετε την αίτηση.

Τα αποτελέσματα της εξέτασης συνήθως θεωρούνται έγκυρα για 2 χρόνια και μετά από αυτό συνήθως ζητάτε από τον χρήστη να επαναλάβει την εξέταση.

Τέλος μπορείτε να επαναλάβετε το τεστ αλλά όχι πριν περάσουν 3 μήνες από την ημερομηνία της πρώτης εξέτασης.

           

Τυποποιημένες εξετάσεις για πιστοποίηση γνώσεων

Το GRE (Graduate Record Examination) αποτελεί μια τυποποιημένη εξέταση η οποία μετράει τις προφορικές, μαθηματικές και αναλυτικές ικανότητες του υποψηφίου. Σκοπός της είναι να βοηθήσει τα μεταπτυχιακά προγράμματα (όλων των πεδίων εκτός των οικονομικών) να αξιολογήσουν τη δυνατότητα των υποψηφίων να πραγματοποιήσουν περαιτέρω σπουδές. Περίπου 2300 πανεπιστήμια στην Αμερική απαιτούν τα αποτελέσματα του GRE για κάθε υποψήφιο. Το GRE δοκιμάζει τις θεμελιώδεις ικανότητες – Λογικής και Κατανόησης- και δεν απαιτεί καμία συγκεκριμένη σπουδή ειδική προς το αντικείμενο (Αυτό αφορά μόνο την εξέταση για το Γενικό GRE και όχι για τη θεματική, η οποία απαιτείται από συγκεκριμένα πανεπιστήμια)

Το Γενικό Τεστ του GRE διατίθεται σε 700 εξεταστικά κέντρα σε 160 χώρες του κόσμου. The GRE revised General Test is available at about 700 test centers in more than 160 countries. Στις περισσότερες χώρες του κόσμου, η εξέταση του GRE βασίζεται στη χρήση υπολογιστή και τα πάντα ελέγχονται από το πληκτρολόγιό σας. Το τεστ βαθμολογείται με άριστα το 1600 (με πολλαπλάσια του 10).  Σε περιοχές όπου δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση της εξέτασης με υπολογιστή, δίνεται η δυνατότητα γραπτής εξέτασης τρεις φορές το χρόνο, τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο και τον Φεβρουάριο.

Τα αποτελέσματα της εξέτασης του GRE είναι μια από τις πολλές παραμέτρους που λαμβάνονται υπόψη στην αξιολόγηση του υποψηφίου. Μια υψηλή βαθμολογία δεν σημαίνει από μόνη της την είσοδο σε κάποιο πρόγραμμα σπουδών. Αλλά η εξέταση του GRE είναι ένα από τα σημαντικά βήματα για την εγγραφή σε κάποιο μεταπτυχιακό πρόγραμμα.

Το GRE αναπτύσσεται και διευθύνεται από την υπηρεσία «Εκπαιδευτικών Εξετάσεων» που εδρεύει στις Ηνωμένες Πολιτείες υπό τη διεύθυνση του Graduate Record Examination Board, έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό. Αυτό σημαίνει πως η ETS θέτει τα ερωτήματα, πραγματοποιεί την εξέταση και στέλνει στον κάθε εξεταζόμενο τα αποτελέσματά του. Για την διενέργεια της εξέτασης, η ETS έχει ορίσει εξεταστικά κέντρα σε πολλές χώρες τα οποία ανοίγουν με τη μέθοδο του franchise.

Η εξέταση για το GRE Πραγματοποιείται καθόλη τη διάρκεια της ακαδημαϊκής χρονιάς. Σε αντίθεση με άλλες εξετάσεις, μπορείς να διαλέξεις τη δική σου ημερομηνία και ώρα για την εξέταση. Η εξέταση καθορίζεται στις παραπάνω πόλεις πέντε-ημέρες την εβδομάδα (Δευτέρα με Παρασκευή) δύο φορές την ημέρα. Από τον Σεπτέμβριο μέχρι τον Δεκέμβριο είναι η υψηλή περίοδος για την πραγματοποίηση της εξέτασης και καλό είναι να κλείσετε τη θέση σας τουλάχιστον 90 ημέρες νωρίτερα. Η διάρκεια της εξέτασης είναι 3.5 ώρες και τα περισσότερα εξεταστικά κέντρα δίνουν δύο επιλογές 9ΑΜ και 2PM.

Ο καθένας μπορεί να δώσει εξετάσεις για το GRE χωρίς να υπάρχουν ηλικιακοί περιορισμοί. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων έχουν ισχύ 5 ετών και τα περισσότερα πανεπιστήμια δεν δέχονται τα αποτελέσματα εξετάσεων που δεν έχουν ληφθεί τα τελευταία 5 χρόνια. Ωστόσο είναι πάντα καλύτερο αν οι εξετάσεις σας είναι περισσότερο πρόσφατες.

Τα δίδακτρα για την εξέταση των GRE ποικίλλουν ανάλογα με τη χώρα στην οποία πραγματοποιείται την εξέταση και μπορεί να κατατεθούν ανάλογα με τη χώρα σε κάποιον λογαριασμό η μέσω πιστωτικής κάρτας.

Η εγγραφή πραγματοποιείται είτε μέσω τηλεφώνου είτε μέσω του διαδικτύου στη διεύθυνση του GRE (www.gre.org) . Μετά την εγγραφή σας θα σας δοθεί η ακριβής ημερομηνία των εξετάσεων καθώς και ο τόπος πραγματοποίησης τους. Επίσης μετά την εγγραφή σας μπορείτε να ζητήσετε να σας δοθεί ένα εγχειρίδιο εξετάσεων το οποίο ετοιμάζεται από την Prometric Test.

 

GRE – subject

To GRE – subject σημαίνει την αξιολόγηση των προσόντων σου σε ένα συγκεκριμένο πεδίο μελέτης. Απαιτείται κυρίως για Διδακτορικές Σπουδές στην Αμερική και επίσης απαιτείται από ορισμένα πανεπιστήμια για προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Θα πρέπει να αξιολογήσετε τις απαιτήσεις των πανεπιστημίων στα οποία κάνετε την αίτησή σας. Η εξέταση είναι διαθέσιμη σε επτά διαφορετικές περιοχές:

 • Βιοχημεία. Κυτταρική και Μοριακή Βιολογία
 • Βιολογία
 • Χημεία
 • Επιστήμη Υπολογιστών
 • Μαθηματικά
 • Φυσική
 • Ψυχολογία

Η βαθμολογία στα παραπάνω αντικείμενα είναι χρήσιμη στη σύγκριση των προσόντων των υποψηφίων και βοηθάει στην αξιολόγηση του βαθμού πτυχίου του υποψηφίου και των συστατικών του επιστολών. Για ορισμένες ενότητες της εξέτασης παρέχονται και οι μερικές βαθμολογίες προκειμένου να αξιολογούνται συγκεκριμένες ικανότητες του υποψηφίου προκειμένου να τοποθετείται στο αντίστοιχο πρόγραμμα.

Οι εξετάσεις του GRE για συγκεκριμένες θεματικές περιοχές διενεργούνται γραπτώς σε εξεταστικά κέντρα σε όλο τον κόσμο. Συνήθως οι εξετάσεις γίνονται σε τρεις θεματικές περιοχές και πιο συγκεκριμένα τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο και τον Αύγουστο.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν επικοινωνήσει από πριν με το τμήμα στο οποίο ενδιαφέρονται να καταθέσουν την αίτησή τους προκειμένου να τους υποδείξουν την ακριβή θεματική περιοχή της εξέτασης. Συνήθως το τμήμα έχει καθορίσει τους κωδικούς των εξετάσεων GRE που απαιτεί από τον υποψήφιο.


GMAT

Το GMAT (Graduate Management Admission Test) είναι εξέταση που απαιτείται από εκπαιδευτικά ιδρύματα που προσφέρουν μεταπτυχιακά προγράμματα διοίκησης επιχειρήσεων, για την αξιολόγηση των δυνατοτήτων των υποψηφίων. Αποτελεί δηλαδή μέτρο πρόβλεψης της ακαδημαϊκής απόδοσης στο MBA. Αυτό σημαίνει ότι, αν το σκορ του υποψηφίου είναι συγκριτικά χαμηλό, μπορεί να επηρεάσει την εισαγωγή του στο πρόγραμμα.

Το GMAT αποτελείται από 3 ενότητες: ανάλυση και λογική (analytical) που διαρκεί 60 λεπτά, μαθηματικά (quantitative) που διαρκεί 75 λεπτά και γραμματική (verbal) που διαρκεί επίσης 75 λεπτά, και είναι όπως όλες οι παρόμοιες εξετάσεις, πολλαπλών επιλογών. Η κριτική σκέψη είναι το κλειδί της επιτυχίας, σε συνδυασμό πάντα με την ταχύτητα απόκρισης, αφού το γενικό επίπεδο δυσκολίας δεν είναι ιδιαίτερα υψηλό. Πρέπει να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις, αφού το τελικό αποτέλεσμα βασίζεται τόσο στον αριθμό των σωστών απαντήσεων όσο και στο επίπεδο δυσκολίας της κάθε ερώτησης. Κάθε ενότητα λαμβάνει ξεχωριστή βαθμολογία.

Τα επίσημα αποτελέσματα βγαίνουν σε 20 μέρες και αποστέλλονται στα πανεπιστήμια της επιλογής του υποψηφίου. Αν ο υποψήφιος το επιθυμεί, μπορεί να ξαναδώσει το τεστ, αν και σύμφωνα με στατιστικές μετρήσεις σπάνια επιτυγχάνονται καλύτερα αποτελέσματα. Η εξέταση κοστίζει $250. Για περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες, επισκεφθείτε το www.mba.com/mba/takethegmat/, αλλά και το www.gmac.org.

Παναγιώτης Χαρίτος