Αναμφισβήτητα το ΜΒΑ αποτελεί έναν από τους πλέον αναγνωρίσιμους μεταπτυχιακούς τίτλους. Για κάποιον που στοχεύει στο να εργαστεί και να κάνει καριέρα στη διοίκηση επιχειρήσεων ένας τέτοιος τίτλος συνιστά όπλο απαραίτητο. Μ’ αυτό κατά νου, ακολουθεί μια σύντομη ενημέρωση γύρω από βασικά ζητήματα που αφορούν το ΜΒΑ.

in.gr