Η τεχνολογία διαδραματίζει σημαίνοντα ρόλο στη διάδοση και διεύρυνση των δράσεων όλων των εγχειρημάτων που περιγράφουμε. Από τη δημιουργία του site, το λογισμικό για την υιοθέτηση των «συμπληρωματικών» νομισμάτων, την οργάνωση στις τράπεζες χρόνου, τις λίστες ενημέρωσης, τα φόρα, τη χρήση του twitter, τη δημιουργία γκρουπ στο Facebook, τα καλάθια που ενώνουν απευθείας παραγωγούς και καταναλωτές.

Κι αυτό καθώς, η ιδέα της «οικονομίας των δώρων» έχει ήδη εφαρμοστεί με διάφορους τρόπους στα ίδια τα εργαλεία της πληροφορικής. Έτσι, έχουν αναπτυχθεί δράσεις για τα ομότιμα δίκτυα, για τις άδειες χρήσης των πνευματικών έργων, για το ανοικτό και κυρίως, το ελεύθερο λογισμικό.

Δείτε για παράδειγμα τι πρεσβεύουν και τι προτείνουν
:

Οικονομία Open Source

Γνωρίστε το πρότζεκτ MetaCurrency, με το οποίο επιχειρείται να αναπτυχθεί η υποδομή ώστε να καταστεί εφικτή η συνύπαρξη και η ανταλλαγή διαφορετικών συμπληρωματικών νομισμάτων: δεν θα απαιτείται να είμαστε όλοι μέλη της ίδιας ομάδας που συναλλάσσονται σε Οβολούς, Φασούλια ή LETS, οι συναλλαγές μας δεν θα περιορίζονται μεταξύ μελών που έχουν το ίδιο νόμισμα. Διαφορετικά δίκτυα εναλλακτικών νομισμάτων θα συνυπάρχουν και η βιωσιμότητα του νομίσματος ή του «πλούτου» δεν θα εξαρτάται από τη διάρκεια ζωής του εκάστοτε νομίσματος ή της κοινότητας.

Ανθή Παναγιωτάκη
@techingr

In.gr Τεχνολογία