Νομοπαρασκευαστική επιτροπή συγκροτήθηκε σστο υπουργείο Ανάπτυξης, με σκοπό τη σύνταξη νομοσχεδίου για την «Επιχειρηματικά Φιλική Ελλάδα».

Έργο της επιτροπής είναι η σύνταξη σχεδίου νόμου, το οποίο θα περιλαμβάνει ρυθμίσεις για τη βελτίωση των συνθηκών ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας με βάση το Σχέδιο Δράσης για την «Ελλάδα Φιλική προς τις Επιχειρήσεις».

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο γενικός γραμματέας Βιομηχανίας του υπουργείου Αλ. Φούρλας, ενώ το έργο της Επιτροπής θα συνδράμει και ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Ι. Δρυμούσης, ως πρόεδρός της για το Σχέδιο Δράσης «Ελλάδα Φιλική προς τις Επιχειρήσεις».

Στόχος του νομοσχεδίου θα είναι η βελτίωση των συνθηκών για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, η δημιουργία φιλικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος και η καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη με την άρση των διοικητικών εμποδίων και τη μείωση της γραφειοκρατίας.

Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ