Στο πλαίσιο της αλληλέγγυας οικονομίας, που ως στόχο έχει την αυτάρκεια, την αμοιβαιότητα και την ισοδίκαιη αναδιανομή αγαθών και υπηρεσιών, εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι οικοκοινότητες.

Τι σημαίνει όμως οικοκοινότητα?

Πρόκειται για εναλλακτικές κοινότητες , που ζωντανεύουν στην ύπαιθρο, με στόχο την ουσιαστική συνύπαρξη των ανθρώπων και το σεβασμό στο περιβάλλον.

Τα σπίτια της οικοκοινότητας δημιουργούνται από πηλό, άμμο και άχυρο, ενώ ακολουθούν μια πανάρχαια τεχνική χτισίματος κατά την οποία οι ανάγκες θέρμανσης και ψύξης μειώνονται αισθητά.
Η φυσική αυτή δόμηση ονομάστηκε κομπ, από την αγγλική λέξη “cob” που σημαίνει σβώλος. To κομπ είναι γενικά πολύ ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες. Εξαιτίας της πορώδους σύστασής του μπορεί να αντιστέκεται σε μεγάλες περιόδους βροχής χωρίς κανένα πρόβλημα.

Φυσικά, επιδιώκεται η ενεργειακή αυτονομία των σπιτιών κάνοντας χρήση ήπιων τεχνολογιών και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Να σημειώσουμε εδώ ότι το το οικονομικότερο κομπ μέχρι σήμερα χτίστηκε στη Μυτιλήνη με κόστος μόλις 100 ευρώ και με  διάρκεια κατασκευής 10 ημέρες.
Οι κάτοικοι μιας τέτοιας οικοκοινότητας στοχεύουν στην όσο το δυνατόν λιγότερη παραγωγή απορριμμάτων και την ελάχιστη κατανάλωση οικονομικών και φυσικών πόρων, ενώ ένας ακόμη στόχος είναι η διατροφική αυτάρκειά τους, ώστε να καταναλώνουν μόνο όσα η κοινότητα παράγει. Επιπλέον για την κάλυψη των υπόλοιπων οικονομικών τους αναγκών, προωθούν  και την ανταλλαγή προϊόντων.

Το εγχείρημα αυτό βρίσκει αρκετούς οπαδούς και υποστηρικτές πρόθυμους να προσφέρουν εθελοντικά τις γνώσεις τους προκειμένου να ανεγερθούν τέτοιου είδους οικοκοινότητες και στη χώρα μας με επιτυχία, καθώς το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα είναι: καλύτερη ποιότητα ζωής, οικονομία και αντίσταση στην υποβάθμιση του πλανήτη.

Περισσότερες πληροφορίες

Έλσα Γράψα

in.gr