Δρ. Μάρα Χαχαμίδου, Διδάκτωρ & Ερευνήτρια
σε θέματα εμπορικής αξιοποίησης αποτελεσμάτων έρευνας
κυρίως μέσα από επιχειρηματικές δράσεις. Α.Π.Θ.


«Δημιούργησε τη δική σου Επιχείρηση»

Θεωρώντας ότι το επιχειρείν ως ένα βαθμό μπορεί να διδαχθεί, η ένταξη της επιχειρηματικότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση έχει αναπτυχθεί ραγδαία τα τελευταία χρόνια. Η διδασκαλία της επιχειρηματικότητας προσβλέπει στο να ενισχύσει τη νοοτροπία του επιχειρείν και να ευαισθητοποίηση τους νέους φοιτητές (προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς) σχετικά με επιχειρηματικές δραστηριότητες. Με αυτό τον τρόπο παρέχει την ευκαιρία στους φοιτητές να καλλιεργήσουν τις απαιτούμενες ικανότητες για να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση.

Η εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα περιλαμβάνει μαθήματα που παρέχουν γνώσεις σχετικά με την καινοτομία, την προστασία της ιδέας, την εισαγωγή στην επιχειρηματική αντίληψη και κουλτούρα, τη διαδικασία δημιουργίας επιχείρησης, την εύρεση πηγών χρηματοδότηση νέων επιχειρήσεων, την προετοιμασία ενός επιχειρηματικού σχεδίου και την ενίσχυση των επιχειρηματικών δεξιοτήτων. Μαθήματα επιχειρηματικότητας συμπεριλαμβάνονται σε διάφορα Πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών που απευθύνονται σε φοιτητές όπως μηχανικούς, θετικών επιστημών, επιστημών υγείας, οικονομικών επιστημών, καλών τεχνών και άλλων τομέων.

Το επιχειρείν ως επαγγελματική προοπτική μπορεί εν δυνάμει να συντελέσει στη μείωση ανεργίας των αποφοίτων. Οπότε μέσα από την επιχειρηματικότητα δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας κυρίως υψηλής κατάρτισης. Οι επιχειρηματικές δράσεις από απόφοιτους μπορούν να βοηθήσουν στη διατήρηση πολλά υποσχόμενων νέων και επιχειρηματιών στην περιοχή, καθώς με αυτόν τον τρόπο αποτρέπεται η μετάβαση τους σε άλλη χώρα, προκειμένου να διεκδικήσουν τις ευκαιρίες που τους αναλογούν.

Με βάση τα παραπάνω διαφαίνεται ότι η στήριξη της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας (δημιουργία των start up και spin-off εταιρειών) μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό παράγοντα ειδικότερα για μικρές χώρες όπως η Ελλάδα, για τη μετάβαση στην οικονομία βασισμένη στην γνώση. Σε συνδυασμό και με την εμφάνιση νέων τεχνολογιών την τελευταία δεκαετία νέες ευκαιρίες εμφανίζονται για την αναδόμηση των οικονομιών και τη δημιουργίας νέων βιομηχανιών. Κάτι τέτοιο καθίσταται ιδιαίτερα σημαντικό, λόγω του ότι οι παραδοσιακές βιομηχανίες συνεχίζουν να συρρικνώνονται και ο παγκόσμιος ανταγωνισμός αυξάνεται συνεχώς. 

Βεβαίως οι δράσεις σχετικά με την εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα θα πρέπει να βασίζονται σε μια ολοκληρωμένη στρατηγική που περιλαμβάνει: την κατάλληλη κουλτούρα, τους υποστηρικτικούς μηχανισμούς και τις κατάλληλες δομές, τα απαραίτητα κεφάλαια χρηματοδότησης και τις υποδομές, στα πλαίσια μιας γενικότερης εθνικής πολιτικής και στήριξης από τα Πανεπιστήμια, που θα ενισχύει την επιχειρηματικότητα.

 

Σημειώσεις

  • Οι εταιρείες spin-off (τεχνοβλαστός) είναι νέες εταιρείες που δημιουργούνται προκειμένου να αξιοποιήσουν εμπορικά καινοτόμα ερευνητικά αποτελέσματα που αναπτύχθηκαν σε ένα οργανισμό (Πανεπιστήμια/ Ερευνητικά Κέντρα ή Εταιρείες)
  • Οι εταιρείες start up είναι νεοϊδρυθείσες εταιρείες που βρίσκονται σε φάση ανάπτυξης και είναι συνήθως βασισμένες σε νέες τεχνολογίες & καινοτομίες.
  • Η αναφορά στη λέξη «επιχειρηματίας», αφορά στον ορισμό του «entrepreneur», ο οποίος δεν πρέπει να συγχέεται ούτε με το συνηθισμένο επιχειρηματία, αλλά ούτε και με τα υψηλόβαθμα στελέχη των επιχειρήσεων. Το κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα του «entrepreneur» είναι να καινοτομεί, να πρωτοπορεί στο να εισαγάγει καινούργια επιχειρηματικά σχήματα, καινούργια προϊόντα, να ανακαλύπτει καινούργιες αγορές κα.

Δρ. Μάρα Χαχαμίδου, Διδάκτωρ & Ερευνήτρια σε θέματα εμπορικής αξιοποίησης αποτελεσμάτων έρευνας κυρίως μέσα από επιχειρηματικές δράσεις. Α.Π.Θ.