Κωστούλας Γεώργιος

Στους 704.818 ανήλθαν οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ τον Απρίλιο, παρουσιάζοντας μείωση κατά 1,4% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Αν συμπεριληφθούν σε αυτούς και οι άνεργοι που δηλώνουν ότι δεν αναζητούν εργασία, ο συνολικός αριθμός ανέρχεται σε 815.927, έναντι 854.927 τον Μάρτιο.

Παράλληλα, μειωμένες κατά 13% είναι οι απολύσεις, ενώ αύξηση 37% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα παρουσίασαν οι προσλήψεις.

Από τους 704.818 εγγεγραμμένους άνεργους, οι 311.430 είναι άνδρες (44,19%) και οι 393.388 γυναίκες (55,81%).

Στην ηλικιακή ομάδα από 30-54 ετών αναλογεί το 62,49%, ενώ ακολουθούν η ηλικιακή ομάδα κάτω των 30 (28,02%) και η ομάδα άνω των 55 ετών (9,48%).

Στο εκπαιδευτικό επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αναλογεί το 45,87% των εγγεγραμμένων ανέργων, στο εκπαιδευτικό επίπεδο υποχρεωτικής εκπαίδευσης (έως 3η Γυμνασίου) ο 38,99%, στο εκπαιδευτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης το 13,86% και στο εκπαιδευτικό επίπεδο χωρίς εκπαίδευση το 1,29%.

Στους 283.995 ανήλθε ο αριθμός των επιδοτούμενων ανέργων, ο οποίος εμφανίζει μείωση κατά 7,18% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, το 64,07% είναι κοινοί επιδοτούμενοι, το 19,73% είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, το 8,86% είναι εποχικοί λοιποί επιδοτούμενοι και το 7,03% είναι οικοδόμοι επιδοτούμενοι.

Σε 71.655 διαμορφώθηκαν οι αναγγελίες προσλήψεων, αυξημένες κατά 37% σε σχέση με τον Μάρτιο.

Όσον αφορά στις απολύσεις, οι καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου έφθασαν τις 19.292 (μειωμένες κατά 17,25% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα), οι λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου τις 16.019 (μειωμένες κατά 7,72% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα) και οι οικειοθελείς αποχωρήσεις τις 18.801 (μειωμένες κατά 1,46% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα).

Το σύνολο των καταγγελιών συμβάσεων αορίστου χρόνου και των λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου ανέρχεται σε 35.311, το 45,37% του οποίου οφείλεται σε αποχωρήσεις από την αγορά εργασίας λόγω λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου.

«Έλλειψη δεξιοτήτων και μη μισθολογικό κόστος οι αιτίες»

Σχετικά με τις αιτίες της πληγής που αποτελεί η ανεργία ιδιαίτερα στην Ελλάδα, ο διοικητής του ΟΑΕΔ Η.Κικίλιας ανέφερε σε ομιλία του την Τετάρτη στο συνέδριο του Economist πως τα υψηλά ποσοστά ανέργων οφείλονται στην έλλειψη δεξιοτήτων που ζητά η αγορά εργασίας, στη διάρθρωση της οικονομίας, στην κατανομή του εργατικού δυναμικού και στο υψηλό κόστος των ασφαλιστικών εισφορών.

«Η ανεργία δεν αποτελεί στόχο της ευρωπαϊκής πολιτικής και οι κυβερνήσεις θεωρούν ότι αποτελεί θέμα που αφορά κυρίως τους πολίτες και στο οποίο δεν μπορούν να παρέμβουν. Η νομισματική πολιτική αφιερώνεται αποκλειστικά στην καταπολέμηση του πληθωρισμού και ορισμένων δημοσιονομικών στόχων όπως είναι το έλλειμμα» υπογράμμισε.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε σε διαρθρωτικά χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας τα οποία επιδρούν στο ζήτημα της ανεργίας: Η πλειονότητα των επιχειρήσεων έχουν πολύ μικρό αριθμό εργαζομένων ενώ το 55% των απασχολουμένων στον ιδιωτικό τομέα είναι μισθωτοί και οι υπόλοιποι είναι αυτοαπασχολούμενοι. Το ποσοστό των μισθωτών σε μια αντίστοιχη ευρωπαϊκή χώρα είναι πάνω από 80% έως 85%.

Ο διοικητής του ΟΑΕΔ υποστήριξε ότι αυτός είναι ο λόγος που μέτρα τα οποία έχουν δοκιμασθεί σε οικονομίες με διαφορετική δομή δεν μπορούν να έχουν την ίδια επιτυχία σε μια οικονομία με χαμηλή παραγωγικότητα και αναπτυξιακό έλλειμμα τα τελευταία 30 χρόνια.

Ο κ. Κικίλιας αναφέρθηκε εν συνεχεία στο υπερβολικό μη μισθολογικό (ασφαλιστικό) κόστος εργασίας για το οποίο είπε ότι οφείλεται στο ότι γεγονός ότι «πληρώνουν λίγοι», και συσχετίζεται με το καρκίνωμα το οποίο συνιστά για την ελληνική οικονομία η ανασφάλιστη εργασία.

Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ