Την τελευταία εικοσαετία, με την εξάπλωση της χρήσης των ψηφιακών τεχνολογιών, πολλαπλασιάζονται και οι προσφερόμενες ευκαιρίες εκπαίδευσης στους πολίτες, όλων των στρωμάτων και των ηλικιών. Υπερβαίνοντας συχνά εμπόδια που οφείλονται στο κοινωνικό υπόβαθρο αλλά και την οικονομική τους κατάσταση, και συνδέοντας με τις ανάγκες τους, ανάλογα με την ηλικία και τη φάση της επαγγελματικής τους εξέλιξης, σε μιαν προοπτική μάθησης δια βίου.

Όλο και περισσότερα προγράμματα σπουδών, επιμόρφωσης και επαγγελματικής κατάρτισης προσφέρονται με ευέλικτο τρόπο, με τις τεχνικές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και με την αξιοποίηση της τεχνολογίας και του διαδικτύου. Έτσι, από τη μια πλευρά οι προσφέροντες τα προγράμματα εκπαιδευτικοί και άλλοι οργανισμοί, όπως κέντρα κατάρτισης, πολιτιστικοί φορείς αλλά και οι επιχειρήσεις, χρειάζονται μιαν έγκυρη ενημέρωση για τα μέσα και τις τεχνικές που θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν, ώστε να βαλτώνουν τα προγράμματά τους και να διευρύνουν το κοινό τους. Ενώ, από την άλλη, οι πολίτες, ανάλογα με τις ανάγκες τους, επιζητούν ενημέρωση και συμβουλές για να επιλέξουν κατάλληλα το πρόγραμμα που τους ταιριάζει και που εκτιμούν ότι θα τους αποδώσει περισσότερα.

Η πρωτοβουλία του in.gr φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως έγκυρο πεδίο ενημέρωσης και των δύο ως άνω ενδιαφερόμενων πλευρών. Λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τις ανάγκες των νέων ανθρώπων αλλά και όλων των εν δυνάμει εκπαιδευόμενων δια βίου πολιτών, στους καιρούς που διανύουμε. Για την τεκμηριωμένη ενημέρωση όλων όσων επιθυμούν να εκπαιδευθούν περαιτέρω καθώς και αυτών που έρχονται να προσφέρουν προγράμματα τεχνολογικά υποστηριζόμενης εκπαίδευσης, στην Ελλάδα αλλά και σε όλον τον κόσμο!

Γι’ αυτό και το Ίδρυμα Λαμπράκη με χαρά αποδέχθηκε την πρόσκληση να στηρίξει επιστημονικά αυτό το εγχείρημα, που επιδιώκει να συμβάλλει στη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης στην ελληνική κοινωνία, για όλες τις ηλικίες.

Ίδρυμα Λαμπράκη