Δραστική μείωση των δημόσιων δαπανών, θεσμοθέτηση νέας φορολογικής πολιτικής και αναθεώρηση της πολιτικής λιτότητας στο σκέλος που αφορά τις δημόσιες επενδύσεις ζήτησε σήμερα, Τρίτη του Πάσχα, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών.

Ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ Κ. Μίχαλος, με αφορμή τις ανακοινώσεις της Eurostat για το έλλειμμα του 2010, δήλωσε πως από τα τελευταία στοιχεία αποδεικνύεται ότι η πολιτική που εφαρμόζεται για την έξοδο από την κρίση είναι αναποτελεσματική και αδιέξοδη.

«Το λανθασμένο μίγμα της πολιτικής, που ακολουθεί η κυβέρνηση, οδηγεί σε επιδείνωση των δημοσιονομικών μεγεθών, σε στασιμοπληθωρισμό, σε στάση εμπορίου, σε αφανισμό των επιχειρήσεων, σε συρρίκνωση των εισοδημάτων των πολιτών, σε έκρηξη της ανεργίας, σε διάλυση της κοινωνικής συνοχής» τόνισε ο κ. Μίχαλος, καλώντας την κυβέρνηση να πάρει πρωτοβουλίες.

«Η κυβέρνηση, επιτέλους, θα πρέπει να αφυπνιστεί, να αφήσει κατά μέρος τις αναποτελεσματικές  διαβουλεύσεις και τις ατέρμονες συζητήσεις με τους δανειστές μας, που αποτελούν ασκήσεις επί χάρτου και να αποφασίσει να δραστηριοποιηθεί με βάση τις πραγματικές ανάγκες της ελληνικής οικονομίας και της κοινωνίας» δήλωσε ο κ. Μίχαλος.

Στο πλαίσιο αυτό ο επικεφαλής του ΕΒΕΑ ζήτησε να υπάρξουν τα εξής άμεσα μέτρα:

– Θεσμοθέτηση μιας νέας φορολογικής πολιτικής που θα προλαμβάνει το πρόβλημα της φοροδιαφυγής και δευτερεύοντος θα τιμωρεί.

– Μείωση των φορολογικών συντελεστών και αναδιοργάνωση των ελεγκτικών μηχανισμών.

– Αναθεώρηση της πολιτικής λιτότητας στο σκέλος που αφορά τις δημόσιες επενδύσεις.

-Απεμπλοκή του κράτους από επιχειρηματικές δραστηριότητες, με την ιδιωτικοποίηση όλων των δημόσιων επιχειρήσεων, αλλά με τη διατήρηση του ελέγχου των δικτύων.

– Επιλογή συγκεκριμένων τομέων της οικονομίας, όπως για παράδειγμα ο τουρισμός, η ναυτιλία, η ενέργεια, η γεωργία, οι υπηρεσίες υψηλής τεχνολογίας για την δημιουργία νέων επενδύσεων.

– Δραστική μείωση των δημόσιων δαπανών με την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, ώστε να αποδώσει τα μέγιστα, προσφέροντας προστιθέμενη αξία στις δημόσιες υπηρεσίες.

– Παρέμβαση της πολιτείας στον τραπεζικό τομέα, ώστε οι εγγυήσεις που παραχωρήθηκαν στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να διοχετευθούν στην αγορά που στενάζει από την έλλειψη ρευστότητας.

– Αλλαγή νοοτροπίας σε ό,τι αφορά την ιδιωτική πρωτοβουλία, που αποτελεί τον ισχυρότερο μοχλό ανάπτυξης της χώρας.

Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ